Af Casper Find Andersen d. 2017-09-17 17:33:20 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 17-09-2017

Indsendt af: Casper Find Andersen

Indsendt af Casper F. Andersen,

Mit svar på forslaget om ændring af lokalplanen vedr. NSV 1 A-E må desværre være et nej.

Hvis høringsformålet vedrørende udvidelse af matriklens anvendelse til boligformål åbner for at bygningerne kan
anvendes, ombygges/udlægges til flygtninge- og migrantboliger (her tænkes særligt på ikke-vestlig oprindelse) er svaret angivet ovenfor et ubetinget nej. Området omkring sportsparken og vores nærmeste skoler er allerede belastet betydeligt. Der er ikke plads til flere. Yderligere tilflytning vil gøre væsentlig og urimelig skade på vores børns fremtid og på vores økonomi. Løsninger på problemet skal retfærdigvis findes et sted i resten af kommunen. Som jeg forstår det på aktuelle lokalplanforslag, er der rigelige muligheder både i Hellerup på nedlagte hospitaler og skoler og i Charlottenlund ved stationen og de gamle akvariebygninger.

Indsendte formfuldendte svar fra Jeanette Enemærke kan jeg iøvrigt tilslutte mig uden forbehold.