Af Bjarne Jacobsen d. 2017-09-18 19:19:17 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 18-09-2017

Indsendt af: Bjarne Jacobsen

Nej til ændring af lokalplanen.

Kommunen kan og skal tilstræbe en bedre og mere spredt fordeling af almennyttigt boligbyggeri i kommunen for at undgå ghettodannelse.
Både mængden af boliger og placeringen i det på mange afgrænsede område, vil ellers meget nemt kunne blive en såkaldt ghetto.

Den valgte kommunalbestyrelse må arbejde for, at hele kommunen deles om det fælles ansvar.