Af Birgitte Thygesen d. 2017-09-19 19:50:27 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 19-09-2017

Indsendt af: Birgitte Thygesen


I forbindelse med lokalplanen for Niels Steensens Vej, fremgår det at kommunen vil opføre yderligere almen nyttige boliger.
Hvis Gentofte vil øge integrationen virker det som meget uhensigtsmæssig løsning. Området, og de to skole Bakkegård og Tjørnegård har allerede nu den højeste koncentration af 2-sprogede ikke vestlige elever, samt en høj andel af flygtning og socialt belastede familier. For at forebygge ghettodannelse, og øge integration skal kommunen i stedet fordele nyt byggeri af almen nyttige boliger i hele kommunen.
Risikoen ved ikke at gøre dette, kan betyde, at andelen af ressource stærke elever falder i de to skoler, og hermed forsvinder en vigtig ressource for at få en vellykket integration. Det være sig både i forhold til skole, men også i forhold til fritidsinteresser, hvor frivillighed er en bærende kraft i mange af klubberne i området. De fleste børn og unge går til sport mv. sammen med deres skolekammerater, så forsvinder de ressource stærke elever og familier fra områdets to skoler, forsvinder de også fra sportsklubberne. Samlet set vil det give en dårligere mulighed for integrationen, hvilket ikke gavner nogen.
Jeg tilslutter mig derfor gruppen der sige NEJ til ændring af lokal planen for Niels Steensens Vej.