Af Mette B. Kristensen d. 2017-09-19 20:14:45 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 19-09-2017

Indsendt af: Mette B. Kristensen

Mit svar på forslaget om ændring af ændring af lokalplanen til fordel for yderligere almennyttigt boligbyggeri er et NEJ TAK!
Området omkring sportsparken og de nærmeste skoler er allerede belastet betydeligt af lignende socialt byggeri. Kommunen bør i stedet fokusere på at sprede boligbyggeriet jævnt i hele kommunen.