Af Kirsten Zandbergen d. 2017-09-19 22:48:26 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 19-09-2017

Indsendt af: Kirsten Zandbergen

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod, at der gives mulighed for at bygge boliger på Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede.

Området i den nordvestlige del af kommunen bærer allerede en uforholdsmæssig stor andel af kommunens ungdoms- og andre almene boliger. Mulighed for yderligere boligbyggeri vil med stor sandsynlighed forværre denne skævvridning med deraf følgende yderligere belastning af de to skoler, der i forvejen har de højeste andele af ikke-vestlige elever.

Jeg er bekymret over kommunens manglende initiativ for at sikre, at den almensociale beboersammensætning bliver spredt ligeligt udover HELE kommunen. Det kan ikke være i interesse for hverken kommunen eller borgerne at samle endnu flere boliger med kommunal anvisningsret på så lille et areal med deraf følgende risiko for ghetto-dannelse. Det vil for alle parter være en bedre løsning, at sprede sådanne boliger på mindre bebyggelser fordelt over HELE kommunen.

Med venlig hilsen
Kirsten Lemming Zandbergen