Af Kristian Vøttrup d. 2017-09-21 13:23:59 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 21-09-2017

Indsendt af: Kristian Vøttrup

Jeg kan på ingen måde tilslutte mig ændringen af lokalplanen.

Som jeg ser det, så øger det koncentrationen af almennyttig byggeri i den del af kommunen, som i forvejen er hårdest belastet med almennyttig byggeri. Der er en klar tendens til at kommunen placerer mange hårdt belastede familier med to-sproget børn i denne type byggeri. De to-sprogede børn vil derfor blive placeret på de to nærmeste skoler; Bakkegårds skolen og Tjørnegårdsskolen. Begge skoler har de højeste antal to-sprogede elever blandt alle kommunens skoler og det ser ikke ud til at den tendens ændre sig.

Ved at sikre en bedre fordeling af to-sprogede elver mellem de mange skoler der er i kommunen og ved forsat at sikre en skole indenfor 2,5 km fra familiens hjem, bør boligplacering ligelede fordeles ud i hele kommunen.

Vi er en stærk og velhavende kommune og har deraf alle muligheder for at lykkedes med integration af andre kulturer. Det kræver blot at vi ikke begår samme fejl som andre kommuner ved høj koncentration af fremmede kulturer i enkelte områder.