Af Morten Tage Hansen d. 2017-09-21 20:18:51 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 21-09-2017

Indsendt af: Morten Tage Hansen

Der er allerede en stor andel af almennyttigt boligbyggeri herunder ungdomsboliger og familieboliger i det område hvor der nu påtænkes yderligere boliger i følge lokalplansforslaget.
Kommunen burde i stedet sprede det almennyttige byggeri jævnt ud i kommunen, så der undgås ghettodannelse. På den måde vil hele kommunen deles om at løfte opgaven med at få integreret flygtninge.
Planen for Niels Stensens bør forkastes.