Af B Stavnstrup d. 2017-09-21 20:22:26 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 21-09-2017

Indsendt af: B Stavnstrup

Der allerede en meget stor andel af almennyttigt boligbyggeri i vores del af kommunen, hvilket blandt andet afspejles i andelen af tosprogede ikke-vestlige elever i kommunen på de to nærmeste skoler (Tjørnegård og Bakkegård). Jeg synes ikke det er rimeligt at der er så skæv en fordeling i Gentofte Kommune. Almennyttige boliger bør spredes jævnt i hele kommunen, så evt. ghettodannelse undgås og integrering af flygtninge optimeres - det er et fælles ansvar for alle borgere i kommunen, ikke kun i Vangede Sogn.
Jeg stemmer derfor NEJ til ændring af lokalplanen til fordel for yderligere almennyttigt boligbyggeri incl ungdomsboliger.