Af Birgitta Nielsen d. 2017-09-21 22:02:05 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 21-09-2017

Indsendt af: Birgitta Nielsen

Jeg vil hermed sige klart og tydeligt NEJ til lokalplansforslaget. I det pågældende område er der i forvejen en høj koncentration af almennyttige boliger.

I stedet vil jeg opfordre til at få denne typer af boliger spredt, så hele Gentofte Kommune er med til at løfte det sociale ansvar.

Jeg får den tanke, at ingen i kommunalbestyrelsen bor vores område, siden kommunalbestyrelsen bliver ved med at samle den type byggeri, med risiko for ghettodannelse, her! Først blev genbrugspladsen lavet om, så byggeriet i Sportsparken og nu det her.