Af Jan Lykke Andersen d. 2017-09-24 12:43:31 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Jan Lykke Andersen

Det ser nu ud til at kommunen laver et plot og bygger relativt mange boliger og dermed går imod fornuften om at sikre den almensociale beboersammensætning bliver spredt ligeligt udover kommunen.
Vangede har i forvejen en allerede meget høj koncentration af almene- ungdoms samt flygtninge boliger Og nu vil kommunen bygge en del flere boliger af samme type i samme område og dermed begrænse udbredningen til den øvrige del af kommunen. Kommunen fortsætter kursen mod ghettodannelse omkring Sportsparken.
Jeg opfordrer kommunen ligesom andre til at overveje helhedsløsninger for hele kommunen, som ikke henlægger den langt overvejende del af denne type boliger i den østlige del af kommunen.