Af Jens C Pedersen d. 2017-09-24 14:41:07 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Jens C Pedersen

Jeg kan ikke tilslutte mig, at lokalplanen for dette område ændres på en sådan måde, at der tillades almennyttige boliger. Dette vil blot skævvride kommunen endnu mere.
Der er i forvejen gjort indhug i BMV området til almene boliger - det må være rigeligt!
Tænk jer om, og find nu nogle placeringer i de områder af kommunen, der mangler socialt byggeri.
Pft.