Af Jørgen Haugan d. 2017-09-24 14:43:07 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Jørgen Haugan

Jeg ønsker hermed at tilkendegive min utilfredshed med kommunens planer om at omdanne erhvervsboligerne på Niels Steensensvej til alment boligbyggeri. Bebyggelsesgraden mht til almene boligheder er allerede tæt i denne del af kommunen.
Jørgen Haugan