Af Vøttrup d. 2017-09-24 15:32:41 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Vøttrup

Nej tak. Jeg kan ikke tilslutte mig en ændring af lokalplanen.

Jeg står uforstående for at kommunen ønsker at bygge mere socialt boligbyggeri i den ende af kommunen, velvidende at det belaster et, i forevejen, belastet område rigtigt meget. Det kræver ikke meget at kigge rundt i andre kommuner og lære af deres erfaringer og fejl med ghettodannelse -og derved let kunne erfare at det ikke tjener til et godt formål for hverken tilflyttere eller nuværende beboere.

Desuden belastes Tjørnegårdsskolen yderligere med mange to-sproglige elever fra ikke vestlige lande; en skole der i forevejen tager størstedelen af disse elever. (sammen med Bakkegårdsskolen). Lad os gøre det smartere, udnytte ressourcerne bedre og klogere og lære af erfaringer fra andre kommuner og gøre det bedre for alle samt løfte i flok; sprede sociale boliger og to-sprogede elever ud over hele kommunen og derved ikke presse Tjørnegårdsskolen og området yderligere. Ved at sikre en bedre fordeling af to-sprogede elever fra ikke vestlige lande, sikrer det forsat et højt fagligt niveau på alle skolerne i kommunen.

Det må kunne gøres mere fornuftigt. Vi er en forholdsvis velhavende kommune og har derved muligheder for at skabe en succesful integration, hvis kommunen, vel at mærke, ikke vælger at begå de samme fejl, med ghettodannelse og ødelagte områder, som andre kommuner, med store udfordringer på dette område.