Af Sverre Holbek d. 2017-09-24 17:37:19 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Sverre Holbek

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod, at der gives mulighed for at bygge boliger på Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede. Jeg er imod ændringen i lokalplanen, idet dette vil muliggøre, at der opføres almennyttige boliger på matriklen.

Naturligvis skal Gentofte kommune tilbyde almennyttige boliger bl.a. til flygtninge. Men det nytter ikke at samle disse boliger i et hjørne af kommunen, med risiko for ghettodannelse og betydelige byrder for de lokale skoler til følge. I forvejen lægges der op til at bygge 175 almene boliger i området, og allerede i dag har Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdskolen langt de højeste andele af ikke-vestlige elever blandt Gentoftes skoler.

Der er behov for, at de ansvarlige politikere tænker langsigtet og tager hånd om denne strukturelle udfordring, således at almennyttige boliger spredes i hele kommunen. Ghettodannelse i Gentofte kommune, hvor end det så måtte finde sted, er der ingen borgere som kan være tjent med.