Af m. Mynster d. 2017-09-24 20:21:48 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: m. Mynster

Den foreslåede ændring af lokalplanen til fordel for yderligere almennyttigt boligbyggeri besvares med et NEJ TAK!

Området omkring Sportsparken og de nærmeste skoler er allerede belastet betydeligt af lignende socialt byggeri. Kommunen bør i stedet fokusere på at sprede almennyttigt boligbyggeriet jævnt i hele kommunen. Borgmesteren, kommunalbestyrelsen og kommunens administration bør lytte til de bekymringer der allerede klart er blevet udtrykt på borgermødet den 31. august på Rådhuset, hvor mange af områdets beboere var tilstede, og klart udtrykte, at området ikke kan absorbere mere socialt boligbyggeri.

Derudover opfordres Borgmesteren, til at se området som en helhed og ikke sende flere forskellige, isolerede planer ud til høring for området. Kunne man ike fremlægge eet, samlet forslag for Niels Steensensvej og Ørnegårdsvej ?

Gentofte Kommune har investeret mange penge i Sportsparken, der gerne skulle være til gavn og glæde for alle borgere i kommunen – vejen dertil og parkeringsforholdene er desværre underdimensionerede, og gør også skolebørnenes vej til fritidsklubben i Vandtårnet farlig.

At opføre endnu flere boliger i dette område til almennyttige boliger / til socialt udsatte borgere, vil ikke gavne udnyttelsen af Sportsparken, skaterbanen og områdets rekreative formål / sportslige udnyttelse af borgere i alle aldre.

Hvilke planer / udnyttelsesmuligheder ser Borgmesteren eksempelvis for ejendommen på Hellerupvej, hvor den international skole tidligere lå ? Hvad med permanent at omdanne nogle af Gentofte Hospitals arealer/bygninger til almennyttige boliger, og udnytte den kapacitet, der allerede eksisterer her ?

Jeg tilslutter mig gruppen af modstandere, der siger "NEJ" til forslaget om ændringen af anvendelse iht den eksisterende lokalplan, der vil muliggøre bebyggelse af almennyttige boliger samt ungdomsboliger på grunden.
Såfremt lokalplanen skal ændres, så der kan bygges boliger, skal det være betinget af, at der kun kan opføres ejerboliger med henblik på salg og i max. 3 etager (med tilhørende underjordiske parkeringspladser / udendørs p-arealer på samme matrikel).