Af Ulrik Mardahl d. 2017-09-24 21:51:22 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Ulrik Mardahl

En høj koncentration af almennyttige boliger i dette område er at gøre det vanskeligt for integrationen.Hvorfor er det lige at elitekommunen Gentofte vil efterstræbe at blive nummer sjok på integration, og gentage de fejl som er gjort andre steder i landet ? En lokalplan, som et minimum, for Niels Steensensvej 1A-F, må derfor forsøge at medvirke til at balancere placeringen af de almennyttige boliger bedre i kommunen. Jeg stemmer derfor NEJ til ændring af lokalplanen til fordel for yderligere almennyttigt boligbyggeri incl ungdomsboliger.