Af Bjarne Wium-Ullerichs d. 2017-09-24 21:51:52 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Bjarne Wium-Ullerichs

Gentofte Kommune bør være uhyre opmærksom på risikoen for at samle socialt udfordrede samfundsgrupper i snævert afgrænsede områder og specifikt på to skoler - Bakkegård og Tjørnegård. På det grundlag ønsker jeg at gøre indsigelse mod ændringen af planen med en opfordring tll at sørge for en fornuftsbetonet spredning i hele kommunen.