Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, er i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Marianne Wium.Ullerichs

Der gøres hermed indsigelse mod den foreslåede ændring af kommuneplanens rammer, da den blot vil øge polariseringen i kommunen, hvilket ikke kan være i hverken kommunens eller borgernes interesse.

Hensynet til en rimelig fordeling af socialt udfordrede elever på kommunens folkeskoler bør veje tungt.