Af K. Böttzauw d. 2017-09-24 22:05:57 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: K. Böttzauw

Denne del af kommunen har en relativ høj andel af almennyttige boliger sammenlignet med resten af kommunen. Dette har en direkte virkning på områdets to skoler og de omkringliggende institutioner. Hvis kommunen giver tilladelse til almene boliger på Niels Steensens Vej vil virkningen på skolerne forventeligt forøges - og den boligsociale ubalance i kommune vil blive endnu mere skæv.
Jeg vil derfor opfordre kommunen til at lave en lokalplan, der giver mulighed for private boliger og erhverv. Samtidig vil jeg opfordre kommunen og vores lokalpolitikere til at sikre en langt mere balanceret boligsammensætning på tværs af kommunen. Mulighederne er der. Det er blot et spørgsmål om prioritering.