Af Lisbeth Böttzauw d. 2017-09-24 22:12:39 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Lisbeth Böttzauw

Jeg synes Gentofte Kommune bør gå foran ifht. at sikre en balanceret boligsocial udvikling, så bl.a. integrationsindsatsen på kommunens folkeskoler bliver mere ligeligt fordelt. Dette hensyn bør veje tungt i forbindelse med lokalplanen på Niels Steensens Vej.