Af Kenneth Thorøe-Hansen d. 2017-09-24 23:01:10 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 24-09-2017

Indsendt af: Kenneth Thorøe-Hansen

Såfremt det er kommunalbestyrelsens hensigt at udnytte ændringen af lokalplanen til opførelse af yderligere almennyttige boliger i dette i forvejen relativt belastede nærområde, bliver det et klart NEJ tak!

Kommunalbestyrelsen bør fremlægge en social-, bolig- og integrations strategi, som er bæredygtig og sikrer, at Gentofte som ressource stærk kommune ikke sættes i bås med økonomisk svagere kommuner, der ikke magtede opgaven - lær af andres fejltagelser.

Lokalplansændringen skal alene give mulighed opførelse af ejerboliger og erhverv.