Gentofte er frikommune

Gentofte og Gladsaxe kommuner er sammen udvalgt til at deltage i et frikommuneforsøg. Målet er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løse opgaverne på, ved at fritage kommunerne for love og regler, der gælder i dag.

I alt ni kommuner deltager i forsøget. Gentofte og Gladsaxe kommuner er gået sammen om 13 projekter. Derudover har Gentofte Kommune ind til videre 18 projekter. Generelt er Gentoftes ansøgninger udtryk for nye veje til at realisere kommunens visioner og strategier, udvikle opgaver og afprøve nye måder at gøre tingene på. Særligt på beskæftigelsesområdet og skoleområdet er der mange forsøg.

Læs om ministeriernes godkendelser af hvert enkelt forsøg. 

Efterhånden som projekterne går i gang, vil det fremgå af frikommunevedtægten nederst på denne side.
 

Fakta om frikommuneforsøget 1. januar 2012- 31. december 2015

  • Udspringer af Finanslovsaftalen for 2011
  • Hensynet til borgernes retssikkerhed må ikke tilsidesættes som følge af forsøgene
  • Forsøgene må ikke tilsidesætte uomgængelige hensyn såsom grundlovsbestemmelser, formålsparagraffer i lovgivningen samt internationale forpligtelser (EU-regler mv.). Endvidere må frikommunerne ikke skaffe sig økonomiske fordele på bekostning af andre kommuner og staten, og må fx ikke hæve eller indføre nye skatter og afgifter