En frivillig håndsrækning i en udsat situation

Forskning viser, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere i livet end deres jævnaldrende kammerater, der ikke er anbragt.

At vokse op i en familie er noget af det mest fundamentale i et barns opvækst, og derfor er det ambitionen, at et trygt hverdagsliv med bl.a. daginstitution, skole og klub skal forblive rammen for barnet eller den unge, der er anbringelsestruet eller anbragt.

Trygge og stærke fællesskaber er i høj grad afhængige af, at der er lokale medborgere, der har evne og vilje til at være gode med- og modspillere. Deres involvering er et værdifuldt supplement til, at Gentofte Kommune i endnu højere grad kan lykkedes med at skabe trygge nærmiljøer med plads til forskellighed, også for udsatte børn og unge.

Formålet med Opgaveudvalget for anbringelser har derfor været at undersøge, hvordan borgernes og frivilliges indsatser kan understøtte indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte, børn og unge, deres familier og nærmeste netværk. Det skaber nye muligheder at inddrage frivillige i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner, idet fællesskaber kan styrke livskvaliteten. Frivillige kan møde barnet, den unge og familien med autencitet, nærvær og omsorg, samt tilbyde en uformel og potentiel varig relation.

Opgaveudvalget anbefaler, på baggrund af udvalgets arbejde, at Gentofte Kommune i samarbejde med borgerne og frivillige indsatser, har fokus på at skabe:

  • Etablering og drift af koordinering af frivillige
  • Opretholdelse og vedligeholdelse af et mentornetværk
  • Indsatser der bidrager til at mindske børn og unges ensomhed
  • Indsatser der hjælper unge med at finde et fritidsjob
  • Indsatser der har fokus på familiens som helhed

Gentofte Kommune er derfor gået i gang med at udvikle konkrete initiativer, der understøtter opgaveudvalgets anbefalinger.

Læs opgaveudvalget for Anbringelsers anbefalinger til Kommunalbestyrelsen - "En frivillig håndsrækning i en udsat situation"

Hvis du er interesseret og vil vide mere, kan du kontakte:

Steen Bager - Børn og Familie. Mail: stba@gentofte.dk, tlf. 3998 4003.

Søren Kjellerup - Sociale Institutioner og Familiepleje. Mail: skje@gentofte.dk, tlf. 3998 4066.