Gentofte Kommune søger plejehjemslæge/ praktiserende læge til at varetage behandling på Nymosehave - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune søger plejehjemslæge/ praktiserende læge til at varetage behandling på Nymosehave

image

Har du lyst til at være med til at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne i kommunens plejeboliger? Og har du lyst til at indgå i et tæt samarbejde med plejeboligernes personale om opgaven?

Så er det måske dig vi søger til at være plejehjemslæge på Nymosehave.

Baggrund

Gentofte plejeboliger søgte i foråret plejehjemslæger til de 12 plejeboliger i Gentofte Kommune, da en ny aftale gjorde det muligt at tilbyde beboere i kommunens plejeboliger en læge, som er fast tilknyttet en afdeling på den enkelte plejebolig. Den fast tilknyttede læge kan samtidig yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet i plejeboligen. På nuværende tidspunkt er der tilknyttet plejehjemslæger helt eller delvist til 10 ud af 12 plejeboliger. De nuværende læger er enten enkeltmands-praksisser eller kompagniskaber på 2 eller 3 læger og har fra 44 til 120 beboere tilknyttet.

Beskrivelse af Nymosehave: Der bor 93 beboere fordelt på 4 afdelinger. Der søges plejehjemslæge til en afdeling med 54 beboere. Nymosehave ligger i Vangede.

Opgaver

Som fast tilknyttet læge yder du almen medicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger dig som praktiserende læge. På nuværende tidspunkt har mellem ca. 10 % til 70 % af beboerne valgt at skifte til plejehjemslægen. Det forventes at blive flere i forbindelse med nye indflytninger.

Betaling af behandlingen sker i henhold til overenskomst med almen praksis.

Der er afsat særlige midler til indfasning af ordningen og sundhedsfaglig rådgivning i 2017 – 2019. Midler til indfasning af ordningen skal bruges til koordinerede aktiviteter, fx møder mellem læge og plejecenterpersonale, hvor arbejdsgange, procedurer o. lign. aftales. Den sundhedsfaglige rådgivning kan både være generel fx om medicinhåndtering og konkret i forhold til oplevede problemstillinger i plejeboligen (fx i form af case-baseret undervisning). Vi forventer ikke, at du afholder egentlige undervisningsseancer.

Koordinering af indfasningen og rådgivningen planlægges typisk, så den ligger i sammenhæng med de lægelige behandlingsopgaver. Der er afsat 310 kr. pr. år pr. beboer, som har mulighed for at vælge plejehjemslægen, hvilket er svarende til ca. 16.500 pr. år for de 54 beboere på Nymosehave. Der honoreres med taksten 908,75 kroner per time (2016-takst) svarende til 18 time om året, svarende til 1,5 time pr måned.

Kvalifikationer

Du skal være praktiserende læge med eget ydernummer.

Ansættelsessamtale

Aftales

Ansættelsesforhold

De almen medicinske ydelser afregnes med regionen som hidtil. Den sundhedsfaglige rådgivning vil blive honoreret i henhold til en konsulentkontrakt. Se bilag ’Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter’.

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte

Praksiskonsulent Niels Kaarsberg, telefon 2342 0966

PLO-repræsentant Lis Andersen, telefon 40326067eller lis_andersen@pma.dk

Områdechef Sophie Harms, telefon 51 50 41 93.

Ansøgningen sendes til sh@gentofte.dk, mærket ’Ansøgning som plejehjemslæge’.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Sophie Harms
Områdechef
sh@gentofte.dk
Telefon: 39986566
Mobil: 51504193

Ansøgningsfrist: 30-01-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.