2 gruppeledere til Ordruplund plejeboliger

2 gruppeledere til Ordruplund Plejeboliger

Har du blik for vigtigheden af relationer mellem mennesker som grundlag for arbejdsglæde og høj faglighed, når vi i fællesskab løfter kerneopgaven?

Så er du måske en af vores nye gruppeledere!

På Ordruplund Plejeboliger omstrukturer vi organiseringen af plejen og søger 2 erfarne sygeplejersker som gruppeledere på hver sin afdeling. Stillingerne er på 32-37 timer i dagvagt med arbejde hver 4.-6. weekend.

Generelt har Gentofte Kommune gode rammer for personlig og faglig udvikling, bl.a. ved deltagelse i kommunens sygeplejefaglige temadage. Din funktion giver også rig mulighed for at skabe kontinuitet i plejen, hvor de sygeplejefaglige forløb følges til dørs. Du får ligeledes mulighed for at arbejde indenfor en bred vifte af sygeplejefaglige specialer, med en høj grad af selvstændighed indenfor service- og sundhedslovens rammer.

Du skal ud fra et helhedssyn udføre almen og kompleks sundheds- og sygepleje, planlægge og evaluere pleje, omsorg og behandling med udgangspunkt i individuelle ressourcer og behov. Det er din opgave at medvirke til at udvikle sygepleje, så den udføres i overensstemmelse med den nyeste viden på området. Derudover er det din opgave, at beskrive og dokumentere den planlagte og udførte pleje- og behandling efter anerkendte retningslinjer og principper. Herunder patientsikkerhed med FMK, UTH og medvirke til implementering af Fællessprog 3.

Vi arbejder med fokus på, at beboerne har et meningsfuldt og værdigt liv og du vil med dette udgangspunkt have det overordnede ansvar for den kliniske ledelse. Du vil derfor stå for planlægning af plejen og delegering af opgaver til assistenter og hjælpere.

Udover det organisatoriske og sygeplejefaglige ansvar søger vi dig, der er tålmodig, har flair for at arbejde relationelt og som har lyst til at være rollemodel og deltage i at understøtte det gode arbejdsmiljø og relationer i gruppen.

Vi glæder os til at ansætte dig, som har lyst til og interesse for at påtage dig opgaven som faglig ledestjerne og som synes det er spændende at oplære, understøtte og undervise vores social- og sundhedsassistenter og hjælpere.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Pernille Sandholm
Afdelingssygeplejerske
psan@gentofte.dk
Telefon: 21569651

Ansøgningsfrist: 24-11-2017 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.