Pædagog søges til Børnehuset Egegården

2 pædagoger søges til det integrerede børnehus Egegården.

Den 1. december 2017 eller snarest herefter søger vi to pædagoger til Børnehus Egegården, der er beliggende i Vangede tæt på offentlig transport. Den ene stilling er i vuggestuen og den anden i børnehaven. Fælles for stillingerne er at timetallet kan aftales mellem 33 og 37 timer pr. uge. Trekløveren består af tre børnehuse, hvoraf Børnehuset Egegården er det ene. Desuden råder Trekløveren over naturværkstedet Mosen, der ligger i grønne omgivelser tæt på Nymosen i Vangede, samt en bus, der primært anvendes til ture ud i naturen med børnehavebørnene.

Børnehuset Egegården er et integreret børnehus med ca. 55 børn og 12 medarbejdere fordelt over en samlet vuggestuegruppe og en samlet børnehavegruppe. For både vuggestuen og børnehaven gælder, at børnene er tilknyttet en samlet enhed med tilbud om forskellige funktioner og aktiviteter og tilknyttet spisegrupper for børnehavens vedkommende. Børnehuset Egegården bor i et byggeri i tre etager, hvor vuggestuen bor i stueplan og børnehaven råder over 1. og 2. sal med tilhørende skøn og relativ nyetableret legeplads. Vores åbningstid er 6.45-17. De ledige stillinger er henholdsvis i vuggestuen og i børnehaven og er på 34-37 timer om ugen.

I Børnehuset Egegården er den anerkendende pædagogik og relationsarbejdet et centralt fokusområde for vores pædagogiske arbejde, og der lægges vægt på udviklingen af børns selvværd og sociale kompetencer. Vi vægter samarbejdet på tværs af stuerne højt, og det forventes at man som medarbejder finder det værdifuldt at varetage såvel pædagogiske som strukturelle opgaver på tværs af huset.

Som medarbejder i Vangede Børnehus indgår man i samarbejde på tværs af de tre børnehuse i Trekløveren, det kan være i konkrete projekter, aktiviteter eller anden form for videndeling.

Du er uddannet pædagog og vi forventer at du har en høj arbejdsmoral, er fleksibel og mødestabil. Trekløveren er en ikke-ryger arbejdsplads.

Det forventes at du har kendskab til IT, idet en del af kommunikationen, både internt i Trekløveren og med forældrene foregår elektronisk (mail, intranet og BørneGenvej), og du skal derfor være fortrolig med IT og tekstbehandling på almindeligt brugerniveau.

I Gentofte Kommune lægges særligt vægt på:

  • At alle børn sikres en times motion om dagen

  • At det engelske sprog skal indgå som en naturlig integreret del, i det legende læringsmiljø, i daginstitutionernes praksis

  • Inklusion og differentierede fællesskaber.

Det daglige pædagogiske arbejde bygger på Gentofte kommunes børnevision ”Tryghed, leg og læring; Børn forandrer verden”. Gentofte kommune har udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan for kommunens daginstitutioner med afsæt i denne vision.

For kontakt til Børnehuset Egegården kan du kontakte Sofie Noack på 20 51 45 18 for spørgsmål, eller for at aftale et besøg.

Aflønning efter gældende overenskomst. Gentofte kommune indhenter straffe – og børneattest inden ansættelse i daginstitutioner.

Ansøgningsfristen er snarest og der afholdes samtaler af to runder, og vi afholder samtalerne løbende. Man kan forvente indkaldelse til samtale via mail. Ansøgning og relevant CV sendes på ansøgningsformularen.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Sofie Noack
Leder
SONO@gentofte.dk
Mobil: 2051 4518

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.