Jobkonsulent søges til Nextjob

Nextjob søger jobkonsulent

Vi søger en rummelig, frisk og engageret jobkonsulent til Afklaringsteamet i Nextjob med ansættelse hurtigst muligt. Afklaringsteamet afklarer arbejdsevnen og/eller uddannelsesmulighederne hos mennesker med særlige behov.

Stillingen er et seks måneders vikariat på 30-37 timer ugentligt.

Din opgave bliver at afklare og vurdere arbejdsevnen hos borgere, som er henvist fra jobcentre. Vores målgruppe er borgere, som på grund af psykiske, fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser har udfordringer med at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Vi tilbyder kortere eller længerevarende afklaringsforløb, som munder ud i en skriftlig vurdering af arbejdsevnen fra vores side. Nogle af vores borgere er i et ressourceforløb, hvor vi primært har fokus på den arbejdsrettede del, men kommer omkring det hele menneske.

Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere, støttekontaktpersoner, pårørende, behandlingssteder mv. med henblik på at støtte borgeren i at nå sine mål, som vi formulerer i samarbejde med sagsbehandler og borger. Vores forløb er kendetegnet ved at være håndholdte og individuelt skræddersyet til den enkelte borger.

Dine konkrete arbejdsopgaver:
• At være jobkonsulent for et antal borgere i Nextjob, herunder koordinere forløbet og yde støtte og vejledning

• At afklare borgernes arbejdsevne gennem samtaler, arbejdsprøvninger mv.

• At opsøge offentlige og private virksomheder og etablere samarbejde om praktikpladser

• At samarbejde med jobcentre, ressourcepersoner, netværk og virksomheder

• Skriftlig dokumentation og arbejdsevnevurdering.

Vi tilbyder:
• Ansættelse på en af Danmarks Bedste Arbejdspladser

• En sjov, afvekslende og udfordrende arbejdsdag med kontakt til mange forskellige grupper af mennesker

• Et travlt team med stort handlerum og plads til udvikling

• Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø

• Søde og engagerede kollegaer med et godt socialt fællesskab

• Faglig sparring i Afklaringsteamet

• Mulighed for supervision.

Vi forventer:
• At du har erfaring med at arbejde med afklaring af mennesker med særlige behov – og gerne har en baggrund som pædagog eller socialrådgiver

• At du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt

• At du har mod på at tage kontakt til virksomheder for at finde praktikpladser

• At du kan lide at have kontakt til mange forskellige mennesker

• At du er ansvarsbevidst og kan bevare overblikket i en travl og til tider kaotisk dagligdag

• At du er stærk i skriftlig kommunikation.

Du bliver en del af et selvstyrende team, hvor vi nu er syv jobkonsulenter. Nextjob består desuden af en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), fire produktionsvirksomheder med støttet beskæftigelse (café, genbrugsbutik, pedelteam og gartnerteam).

Vi er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte Kommune.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes efter SL’s overenskomst. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Vi indkalder løbende til samtaler.

Læs mere om Nextjob på www.nextjob.dk

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Camilla Birch Johansson
Funktionsleder
cajo@gentofte.dk
Telefon: 51418255
Mobil: 51418255

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.