Søgårdsskolen søger en afdelingsleder

image

Søgårdsskolen søger en afdelingsleder

Vi søger en afdelingsleder til Søstjernen, som er Gentofte Kommunes tilbud til elever med socio-emotionelle udfordringer og psykiske sårbarheder.

Søgårdsskolen søger en leder med ledelseserfaring og viden indenfor det specialpædagogiske område, som sammen med den øvrige ledelse kan være en samlende kraft og medskaber af retningen på en skole, der består af en mangfoldig elevgruppe og forskellige faggrupper fordelt på flere matrikler. Du skal have lyst til at udvikle og pleje en stærk og sammenhængende skolekultur. En kultur præget af involverede og engagerede medarbejdere og forældre, og hvor elevens trivsel, personlige udvikling og faglige læring er i fokus.

Vi ønsker en leder med et stærkt etisk værdikompas, der sammen med elever, medarbejdere og forældre vil være med til at udvikle afdelingen.

Du skal:

 • være tydelig og forstå at skabe tillidsbaserede relationer - både internt og eksternt
 • have erfaring og viden omkring børn med socio-emotionelle problemstillinger.
 • være ambitiøs på skolens vegne, have pædagogiske visioner
 • kunne indgå i tæt dialog med forældre, personale og andre aktører omkring skolen
 • turde udfordre rammerne indenfor det specialpædagogiske område og i det samlede skolevæsen i Gentofte Kommune
 • være ansvarlig for opbygning og implementering af Søstjernens pædagogiske referenceramme
 • Have lyst og evner til at være med omkring arbejdet med Synlig Læring og Gentofte Kommunes digitale læringsplatform Min Uddannelse

Du er positiv og anerkendende i din ledelsesstil og du har stærke kommunikative kompetencer baseret på dialog og medinddragelse.

Som afdelingsleder har du det daglige ledelsesansvar for afdeling Søstjernen, som er beliggende på egen matrikel.

Vi skal bruge en leder, som har erfaring og viden omkring børn med socio-emotionelle problemstillinger.

Arbejdsopgaver er bl.a.:

 • Daglig personaleleder for medarbejderne på Søstjernen
 • Administrative ad hoc og ajourføringsopgaver som fx mødeledelse, referent på re-visitationskonferencer, netværks- og tværfaglige møder, dokumentation og evaluering
 • Pædagogisk kompetenceudvikling og strategi for afdelingen

Som afdelingsleder vil du blive en del af et ledelsesteam på 5, som har ansvaret og ledelsen af medarbejdere på 3 matrikler.

Skolen

Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes specialskole.

Vi er en teambaseret og udviklingsorienteret skole.

Skolen er afdelingsopdelt og rummer ca. 150 børn og unge fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Vi har et helhedsorienteret tilbud, hvorfor lærere og pædagoger og andre tværfaglige samarbejdspartnere arbejder meget tæt sammen. Der er tilknyttet skolefritidsordning(GFO) for skolens elever i skoleferier. Fritidsordningen er en integreret del af skolens samlede virke.

Søgårdsskolens målgruppe er bred og rummer elever med særlige behov, hvor elevernes ressourcer og udfordringer kommer til udtryk på forskellig vis.

Elevernes profil kan overvejende kategoriseres indenfor nedenstående fem kategorier:

 • Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (vanskeligheder indenfor autismespektret)
 • Børn med generel udviklingsforsinkelse
 • Børn med opmærksomheds- og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Børn med erhvervede hjerneskader
 • Børn med socio-emotionelle udfordringer og psykiske sårbarheder (primært på kompetencecentret Søstjernen)

Vi er fokuserede på, at ethvert af vores børn og enhver af vore unge bliver til nogen og til noget, hvilket også beskrives i Gentofte Kommunes vision på skoleområdet, Læring Uden Grænser samt Søgårdsskolens værdiprogram og læringsgrundlag.

Ansættelsessamtaler
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag d. 29 november 2017

Yderligere oplysninger
Læs mere på: http://www.gentofte.dk eller: http://www.soegaardsskolen.dk

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Mads Unger Mikkelsen
Skoleleder
mum@gentofte.dk
Telefon: 39985164
Mobil: 21776494

Michael Holze Zimmermann
Viceskoleleder
mhz@gentofte.dk
Telefon: 39985161
Mobil: 29336593

Ansøgningsfrist: 26-11-2017 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.