Gentofte Kommunes hjemmepleje søger sygeplejersker med høj faglighed - Gentofte Kommune

Gentofte Kommunes hjemmepleje søger sygeplejersker med høj faglighed

image

Gentofte Kommune søger sygeplejersker til fastansættelse fra 1.april 2018 til fortrinsvis dagvagt, men der vil forekomme få aften- og nattevagter.

Vi er en sygeplejegruppe bestående af to daggrupper samt en vagtcentral, der dækker aften og nat. Til hver gruppe er tilknyttet en daglig leder som refererer til en afdelingsleder.

Vi er en ressourcestærk gruppe med stærke faglige kompetencer, der arbejder ud fra en fælles kerneopgave. Vi har flere ressourcepersoner, og prioriterer faglig udvikling i dagligdagen.

Hjemmesygeplejen er i en rivende udvikling og vi arbejder målrettet med

 • At udføre sygepleje til borgere i komplekse og akutte forløb - vi tager i større grad del i specialistopgaver

 • At tage klinisk lederskab i form af at lede og koordinere indsatser omkring borgeren

 • At prioritere en rehabiliterende tilgang med fokus på tidlig opsporing og med inddragelse af borgeren og dennes netværk

 • At udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling blandt andet gennem audit, møde påtværs af døgnet samt faglige udviklingsmøder

 • Vi er ved at forberede implementering af Fællessprog III samt vores nye EOJ, Nexus.

I primærsektor har hjemmesygeplejen en central rolle i det tværfaglige samarbejde, samt et tæt internt samarbejde med vores udviklingssygeplejersker, konsulenter samt kommunale og private hjemmehjælps leverandører. Vi har fokus på at sikre en høj faglig, ensartet og evidensbaseret indsats. For at gøre tilgangen til dokumentationen lettilgængelig og tidstro benytter vi iPads. I efteråret 2017 åbnede vores sygeplejeklinik og til foråret 2018 skal vi i gang med at samarbejde med vores kommende akutsygeplejeenhed på tværs af tre kommuner.

Vi tilbyder:

 • En veltilrettelagt introduktion på tværs af sygeplejen

 • Engagerede og kompetente kollegaer i alle aldre

 • Høj faglighed og gode udviklingsmuligheder

 • Faglig sparring med kollegaer, ressourcepersoner, udviklingssygeplejersker og konsulenter

 • Høj trivsel

 • En synlig og tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven

Vi ønsker sygeplejersker, der

 • Brænder for sygeplejen

 • Trives med at arbejde selvstændigt, men samtidig kan arbejde i teamstruktur med stort fagligt ansvar

 • Kan prioritere og har overblik

 • Kan håndtere en hverdag, der er foranderlig

 • Er fleksibel og ansvarsbevidst

 • Besidder pædagogiske evner og kan vejlede samarbejdspartnere

 • Besidder gode samarbejdsevner da der samarbejdes med mange aktører

Vi søger følgende kvalifikationer

 • At du er uddannet sygeplejerske

 • At du har klinisk erfaring

 • At du er faglig velfunderet og er stærk i din faglige dokumentation

 • Gerne uddannelse som klinisk vejleder

 • At du har kørekort til bil

Løn i henhold til overenskomst, og principperne i ”ny løn”. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på ældreområdet skal forevise straffeattest.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansøg via ansøgningsformularen senest den 5. Marts 2018 kl.12.00

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

I Gentofte Hjemmepleje er vi ca. 500 medarbejdere beskæftiget med pleje, omsorg og praktisk hjælp hele døgnet med borgeren i centrum. Vi er én hjemmepleje opdelt i tre områder. Vi tilpasser ydelserne individuelt og anvender medarbejdernes kompetencer så de matcher borgerens behov.

Vi er en attraktiv arbejdsplads og arbejder ud fra en anerkendende tilgang til hinanden og borgerne.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Katja Westergaard Holdt Mikkelsen
Daglig leder, Sydøst
Telefon: 39987537
Margareth Brandel
Daglig leder, Nordvest
Telefon: 39987539

Ansøgningsfrist: 16-03-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.