Dohns Minde søger pædagog, gerne med efter- eller videregående uddannelse, på 37 timer om ugen, med muligheden for at forhandle arbejdsugen ned til 30 timer - Gentofte Kommune

Dohns Minde søger pædagog, gerne med efter- eller videregående uddannelse, på 37 timer om ugen, med muligheden for at forhandle arbejdsugen ned til 30 timer

image

Dohns Minde er en døgninstitution beliggende i Charlottenlund med plads til 18 børn og unge i alderen 12- 18/23 år.

Institutionen modtager børn og unge med familiemæssige, sociale og emotionelle vanskeligheder, dog primært uledsagede flygtninge under 18 år.

Det pædagogiske arbejde er relations orienteret med anerkendende og systematisk tilgang med fokus på de unges resurser.

Den pædagogiske medarbejder skal være i stand til at:

  • Skabe et anerkendende og omsorgspræget miljø for de unge med kontinuitet

  • Tage ansvar for den enkelte unge og fællesskabet

  • At man har en positiv tilgang til - og tænkning om de unge og er i stand til at mobilisere en rolig, åben og imødekommende holdning overfor de unge

  • Være i stand til at arbejde systematisk og helhedsorienteret og kunne kommunikere klart og tydeligt mundtligt samt skriftligt

  • Du må gerne have erfaring fra arbejde på døgninstitution eller erfaring med børn og unge med en anden etnisk baggrund

Arbejdstider vil ligge på alle ugens dage i tidsrummet kl. 7- 24 samt rådighedsvagter

7 gange i en 8 ugers plan.

Du vil kende til arbejdsplan 4 uger frem i tiden.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet straffe – og børneattester.

Løn i overensstemmelse med overenskomst

Ansættelsessamtaler vil foregå den 26. 2. 2018.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Erik Birch Nielsen
Forstander
ebi@gentofte.dk
Mobil: 23 37 67 74

Pia Nordbjærg Andersen
Stedfortræder
piaa@gentofte.dk
Mobil: 23 34 63 37

Ansøgningsfrist: 20-02-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.