Skolepædagoger til Tranegårdskolen - Gentofte Kommune

Skolepædagoger til Tranegårdskolen

Skolepædagoger til Tranegårdskolen

Tranegårdskolen søger to nye skolepædagoger pr. 1. august 2018 på fuld tid. Du skal varetage timer i både skole og GFO og være primærpædagog i en af vore indskolingsklasser (0. – 3. klasse).

Som skolepædagog vil du indgå i et forpligtende teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger i eget TRIO-team, hvor du skal varetage understøttende undervisning i skoledelen. Derfor skal du kunne mestre den didaktiske planlægning og klasserumsledelse og finde glæde ved at udvikle et inspirerende læringsmiljø.

Derudover skal du have interesse og lyst til at videreudvikle det gode fritidstilbud i eftermiddagstimerne for vore børn i GFO. Vi lægger vægt på nuancerede tilbud i hverdagen, der kan støtte barnets udvikling personligt, fagligt og socialt. Som en del af vores 3K samarbejde arbejder vi med Synlig Læring med deraf følgende målfastsættelse, evaluering og progression, ligesom vi arbejder med Fællesskabsmodellen som den fælles systemiske tænkning.

Tranegårdskolen er en folkeskole beliggende i Hellerup med elever fra 0. – 9. klassetrin. Der er 514 elever på skolen og 67 ansatte samlet på hele matriklen.

Vi har et dejligt udeområde tilknyttet vores GFO med en stor legeplads med bl.a. en bålhytte og desuden nyligt indrettede lokaler til vore fritidstilbud i Gul Villa.

Vi har et positivt og anerkendende arbejdsmiljø og værner om børnene og hinanden. Vi har en tæt og konstruktiv dialog med vore forældre og skolebestyrelsen i bestræbelserne på at skabe de bedste rammer for vore børn.

Vi forventer, at du:

 • er pædagoguddannet

 • har erfaring og meget gerne uddannelse indenfor AKT

 • har humor og glæde med på arbejde

 • kan se dig selv i skolens værdigrundlag omkring ordentlighed, fællesskab og faglighed

 • kan arbejde målrettet med trivsel i børnefællesskaberne

 • har øje for den enkelte og fællesskabets behov, udvikling og trivsel

 • kan håndtere klasseledelse og differentiering

 • kan arbejde i teams med lærere og pædagoger

 • kan og vil reflektere over egen og fælles praksis

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere understøttende undervisning samt målrettede aktiviteter i fritidsdelen

 • vil medvirke til at videreudvikle vore fine fritidstilbud i en proces, hvor du er initiativtagende og reflekterende.

  Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på skolen kan ske til indskolingsleder Alice Lykke på tlf. 22 79 59 79

  Herudover kan du læse mere om Tranegårdskolen på vores hjemmeside.

  Løn- og ansættelsesvilkår:
  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

  Forud for endelig ansættelse indhentes udvidet straffe- og børneattest.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Alice Lykke
Indskolingsleder
alne@gentofte.dk
Telefon: 22795979
Mobil: 22795979

Ansøgningsfrist: 01-03-2018 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.