Socialpædagoger & omsorgsmedhjælper til teambaseret arbejdsplads - Gentofte Kommune

Socialpædagoger & omsorgsmedhjælper til teambaseret arbejdsplads

Helhedstilbuddet Blindenetværket

søger socialpædagoger & omsorgsmedhjælper

til teambaseret arbejdsplads

Vi søger dig:

  • Der kan og vil bidrage til at der drages omsorg for borgernes hele liv
  • Der kan se muligheder
  • Der sætter fokus på borgernes individuelle behov og udviklingsmuligheder.

Vi er for en ca. 3 årig periode genhuset i Nivå. Vi har været her i Nivå i 1½ år på nuværende tidspunkt. Derefter flytter vi tilbage i nye rammer i Gentofte kommune.

Ud fra Blindenetværkets menneskesyn og Den Blindepædagogiske Reference ramme, skal du indgå i et miljø hvor genkendelighed og tryghed er i fokus for den enkelte borger.

Vi tænker i helheder, derfor er det vigtigt for os at:

  • Du er teamspiller
  • Du følger op på dine opgaver
  • Du er tydelig i din kommunikation

Som medarbejder i Blindenetværket vil du tilegne dig specialviden inden for arbejdet med mennesker som har varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og synshandicap

Du vil blive introduceret til den Blindepædagogiske Referenceramme, herunder metoden Aktiv Læring.

Vi har et arbejdsmiljø hvor der er rummelighed, hvor vi alle, både borgere og personale, kan udvikle os optimalt ud fra det potentiale vi hver især besidder.

Vi tilbyder:

  • Stilling på 30-35 timer.
  • Arbejdstider: Morgen - aften og hver 2. weekend.
  • Internt uddannelsesforløb.
  • God introduktion

Hvem er vi?

Helhedstilbuddet Blindenetværket er et specialiseret bo- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktions nedsættelse som er synshandicappet.

Vi har borgere der udover, at være udviklingshæmmede også har autismespektrum forstyrrelser samt psykiatriske overbygninger.

Det forudsætter at borgernes hverdage er nøje planlagte ud fra individuelt tilpassede strukturer.

Tilbuddet er for nuværende beliggende:

Rødehusvej 2

2990 Nivå

Se endvidere vores hjemmeside www.blindenetvaerket.gentofte.dk

På hjemmesiden vil du finde mange relevante oplysninger og videospots der fortæller om vores tilbud.

Ansættelsessamtaler foretages løbende.

ne tekst med selve jobbeskrivelsen

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Ulla T. Wiemann
Teamleder
utwi@gentofte.dk
Telefon: 39987113
Mobil: 24852227

Marianne Spiegelhauer
Teamleder
mspi@gentofte.dk
Telefon: 39987113
Mobil: 24497049

Ben Soltane
Teamleder
mnbs@gentofte.dk
Telefon: 39987114
Mobil: 24497051

Conni L. Katz
Teamleder
clk@gentofte.dk
Telefon: 39987114
Mobil: 24497007

Ansøgningsfrist: 23-03-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.