Social- og sundhedsassistent til 2. koordinatorstilling i aftenvagten - Gentofte Kommune

Social- og sundhedsassistent til 2. koordinatorstilling i aftenvagten

image

Vi søger en erfaren social- og sundhedsassistent, der sammen med daglig leder og 1. koordinator kan stå i spidsen for arbejdet med at fastholde faglighed, samarbejde og målrettet pleje i borgernes hjem. Arbejdet vil både bestå af helhedspleje i komplekse hjem samt administrative og faglige opgaver.

Opgavernes indhold er bl.a.:

Ansvarlig for at modtage og håndtere nødkald

Læse og behandle advis og i samarbejde med øvrige medarbejdere, ajourføre kørelister.

I samarbejde med daglig leder og medarbejdere sikre at ydelserne leveres i overensstemmelse med kommunens serviceniveau og borgernes aktuelle behov.

Besøge nye borgere, akutte borgere og borgere, der udskrives med væsentligt ændret behov.

Introducere hjælpere til nye og ændrede opgaver hos borgerne.

Være fremtrædende og hjælpende i gruppen i forhold til, at observationer dokumenteres i et fagligt og konstruktivt sprogbrug.

Være tovholder og sammen med daglig leder sikre introduktionen af nye medarbejdere i gruppen.

Være fagligt vejledende og sparringspartner for alle medarbejdere i gruppen.

Arbejdstiden er 29,75 time/uge i 5-2 rul med arbejdsdag hver onsdag og torsdag samt fredag, lørdag og søndag i lige uger. Mødetiden er 15.15-23.45.

Løn efter princippet om ny løn, der ydes tillæg for koordinatorfunktionen 14.000 kr./år.

(31.03.00 niveau)

Stillingen kræver kørekort.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse indenfor ældreområdet, skal forevises en straffeattest.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Stillingen ønskes besat pr 1/4-2018, evt. før.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 9.

I Gentofte Hjemmepleje er vi ca. 500 medarbejdere beskæftiget med pleje, omsorg og praktisk hjælp hele døgnet, med borgeren i centrum. Vi er én hjemmepleje opdelt i tre områder. Vi tilpasser ydelserne individuelt og anvender medarbejdernes kompetencer, så de matcher brugerens behov.

Vi har en attraktiv arbejdsplads, og arbejder ud fra en anerkendende tilgang til hinanden og borgerne.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse indenfor ældreområdet, skal forevises en straffeattest.

Daglig leder kan kontaktes mellem kl. 12.00-16.00 på hverdage.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Winnie Pedersen
Daglig leder
Mobil: 29 10 41 84

Ansøgningsfrist: 19-02-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.