social eller sundhedsfaglig medarbejder - Gentofte Kommune

social eller sundhedsfaglig medarbejder

Gentofte Kommunes Socialpsykiatri søger 1 medarbejdere til Socialpsykiatrisk center

Vi søger en medarbejder primært til vores cafe, men i stillingen vil også være nogle bostøtte opgaver. Stillingen er 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider. Du skal have en social eller sundhedsfaglig uddannelse.

Vi søger snarest eller pr. 1 april 2018

Du indgår i Socialpsykiatrisk Centers team som er beliggende på Stolpegårdsvej 24.
Centeret består af 23 medarbejdere og varetager følgende opgaver. Opsøgende arbejde SL§99, bostøtte opgave SL§ 85, samværs -og aktivitets tilbud SL§104- cafe og ungenetværk, GIF – idræt på tværs samt boligsociale opgaver.

Vores målgruppe er borgere med psykosociale problemstillinger, udsatte, psykisk sårbare, psykisk syge og misbrugende borgere.

Opgaverne kan være mange, men vi arbejder rehabiliterende med henblik på, at styrke borgernes egen recovery proces.

Vores kerneopgave er: At skabe håb, udvikling og forandring

Socialpsykiatrisk Center varetager boligsociale aktiviteter i kommunens to bebyggelser henholdsvis på Broholms allé og Stolpegårdsvej.

Aktivitets- og samværstilbud § 104 på Stolpegårdsvej indeholder cafe samt rådgivning, som er et tilbud om at imødekomme beboernes særlige behov for omsorg, støtte og aktiviteter.

Vi lægger vægt på en positiv og tillidsfuld indbyrdes kontakt, med høj grad af åbenhed i arbejdsrelaterede spørgsmål, som vi mener, er en forudsætning for trivsel i et miljø, som til tider kan virke belastende

Arbejdstiden er primært fra mandag til lørdag i tidsrummet 8.30 – 21.00

Arbejdstiden er fleksibel og du er selv med til at planlægge din arbejdstid i samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet.


Opgaver i jobbet:

Rådgivnings opgaver, individuelle uvisiterede strukturerede samtaler med borgerne, gruppefacilitator med en kollega i kursus forløb for en mindre gruppe borgere.

 • Etablering af aktiviteter - i og udenfor huset.
 • Indgå i og medvirke til at styrke det tværfaglige samarbejde til gavn for udsatte borgere.
 • Motivationsarbejde i forhold til borgerinddragelse, inddrage borgerne i at drive cafeen, deltagelse i lokalsamfundet samt andre aktiviteter.
 • Udarbejdelse af trivselskort/ indsatsplaner med borgerne
 • Deltage i opgaveløsningen på tværs af teamet
 • Praktiske opgaver – blandt andet indkøb, tilberedning af mad i cafe/værestedet

Bostøtterne arbejder ud fra § 85 i serviceloven

 • Støtten kan foregå i borgerens eget hjem
 • Ved at borgerne kommer til os i centeret
 • Som virtuel støtte via skype business
 • I grupper i form af læringsforløb/kurser

Lidt om dig

 • Du har en sundheds – og/eller socialfaglig baggrund.
 • Psykisk robust og stabil medarbejder med gode samarbejdsevner.
 • Udover at være tålmodig og fleksibel, er du i stand til at bevare overblikket i hektiske situationer
 • Vi vægter højt at du er en ”team player”.
 • Du har erfaring fra socialpsykiatrien og har lyst til at være med til at fortsat at udvikle Gentofte kommunens socialpsykiatri.
 • Du har lyst og interesse for, at arbejde med en bred målgruppe, der blandt andet rummer etniske borgere, unge og misbrugere.
 • Et vist kendskab til computere, it og velfærdsteknologier er påkrævet.

Vi tilbyder

 • Et spændende og udviklende job, som du selv kan være med til at præge.
 • Fast supervision med ekstern psykolog
 • Intern undervisning


For yderligere oplysninger kan du kontakte

Charlotte Nylykke 2423 8525 – Leder
Eller
Marlene Vedde 2616 8083 - souschef

Løn og ansættelse
Ny løn i forhandling med din faglige organisation.

Da der er tale om besøg i borgerens eget hjem, indhentes der straffeattest ved ansættelsen.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 20/2 2018

Ansættelses samtaler afholdes: 26/2 og 27/2 2018

Gentofte Kommunens Socialpsykiatriske Team består af 23 medarbejdere. Heraf fungerer de 4 som støtte - og kontaktpersoner (SL §99). Teamet består endvidere af 5 cafemedarbejdere efter SL§104, samt 9 medarbejdere, der tilbyder bostøtte efter SL § 83/85/82. 3 medarbejdere der arbejder både med bostøtte opgaver og cafe arbejde. Der er en leder og en souschef, der også er daglig leder af den boligsociale indsats på Broholms Alle

Du kan læse mere om Socialpsykiatrisk Center på

socialpsykiatriskteam.dk

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Charlotte Nylykke
Leder af Socialpsykiatrisk center
cn@gentofte.dk
Mobil: 24238525

Marlene Vedde
Souschef
mav@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 20-02-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.