Dygtige og samarbejdsorienterede fysik/kemi-lærere til udskolingsteam fuld af dynamik - Gentofte Kommune

Dygtige og samarbejdsorienterede fysik/kemi-lærere til udskolingsteam fuld af dynamik

Dygtige og samarbejdsorienterede fysik/kemi-lærere til udskolingsteam fuld af dynamik

Nogle af vores gode naturfagsfolk er på vej videre ud i science-verdenen for at løse andre spændende opgaver og får gradvist mindre tid til at tage vare på undervisningen på vores skole. Vi har derfor brug for fagligt stærke saltvandsindsprøjtninger af nye gode naturkræfter.

Søg som den du er eller gå sammen med en god makker og lav en samlet ansøgning eller henvis til hinanden.

Du skal have gode fysikfaglige og -didaktiske evner, stærke relationskompetencer og brænde for at skabe motiverende og lærerige læreprocesser for en gruppe herlige, nysgerrige børn. Vi søger at organisere naturfagene i blokdage for en årgang ad gangen, og ser store fordele i at tænke fagdisciplinerne godt sammen. Vi vil gerne uddanne børn, der kan arbejde med de store systemer og komplekse problemstillinger.

Udover undervisningskompetence i fysik vil vi glæde os til at finde ud af, hvad du ellers brænder for. Matematik? Natur/teknologi? Biologi? Geografi? Idræt? Historie, samfundsfag eller noget helt syvende måske? Lad os tale sammen om mulighederne.

Kendskab til Synlig Læring i teori og praksis, vil være en fordel, ligesom du skal være frisk på (allerhelst endog gerne finde det særligt motiverende) at tænke 21skills og Triple Focus ind i mangt og meget. Hvis du desuden er åben for at give dit reflekterede besyv med i udviklingen af polyfaglige projekter på tværs af fagene på årgangene, i samarbejde med kollegerne, så er vi tæt på at stiple linjen klar til underskrift. Men inden det sker, skal du vide:

Maglegårdsskolen kan kun være det rette sted for dig, hvis du kan se en fordel i fælles planlægning, forberedelse og gennemførelse af undervisning og har et skarpt blik for de positive muligheder den arbejdsform giver for læring i professionelle fællesskaber. Et samarbejde, der gerne altid – både når vinden er i ryggen og alt kører på skinner og når det regner og kan være bøvlet – holder opgaven i fokus: at gøre en flok herlige elever så dygtige som de kan.

Stillingerne er med tiltrædelse så hurtigt de rette folk er klar. Vi kan ansætte i morgen, men venter gerne med at besætte dem endeligt til starten af næste skoleår, hvis der fx lige er en klasse eller et studie, som skal gøres færdig. Vi gør meget ud af at tage os godt af nye lærere og nyuddannede tilbydes eksternt mentorforløb. Det fortæller vi gerne mere om, ligesom vi er klar til at svare på alle andre spørgsmål på telefon eller mail, eller face-to-face, hvis du har tid og lyst til at komme forbi på besøg. Ring eller skriv til os for en snak eller en aftale om besøg.

Vi satser på at afholde ansættelsessamtaler i uge 12. Stillingerne er på fuld tid. Eller på nedsat tid, hvis du skulle ønske det og vi kan få intentionerne til at mødes.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på Børne- og Ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattester.

21fokuspåhvaffornoget? … Se mere om tankerne for vores udskoling på http://maglegaard.skoleporten.dk/sp/p523292/text/Udskolingen%20Maglegård

På Maglegårdsskolen kigger vi altid med særlig interesse i retning af gode klasserumsledere og refleksive lærere, der ser potentialer i børnene og altid leder efter den gode intention bag en given handling. Vi vægter en tårnhøj faglighed og arbejder målrettet med synlig læring og læringsplatformen MinUddannelse. Vi er samtidig overbeviste om, at fundamentet for trivslen er stærke fællesskaber, båret af gode alsidige personlige kompetencer og en stemning præget af empati og humor. Vi er orienterede mod udvikling, fx af redskaber til socio-emotionel læring, systemtænkning og det 21. århundredes kompetencer & læringsdesign. Men vi forsøger samtidig at forankre al pædagogisk udvikling i et stærkt begreb om almen dannelse gennem et altgennemsyrende fokus på styrkelse af elevernes livsduelighed.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Niels Munch-Andersen
Skoleleder
nma@gentofte.dk
Telefon: 39985600
Kristian Gomes Bindslev
Viceskoleleder
kgbi@gentofte.dk
Telefon: 39985600
Kristian Gomes Bindslev
Viceskoleleder
kgbi@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 05-03-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.