Pædagog til Baunegårdens vuggestueafdeling - Gentofte Kommune

Pædagog til Baunegårdens vuggestueafdeling

Pædagog til Baunegårdens vuggestue.

Baunegården, Springbanen 1, 2820 Gentofte søger pædagog 30 – 32 timer om ugen i vuggestueafdelingen fra 1. marts 2018.

I Baunegården arbejder vi stueopdelt ud fra en pædagogisk holdning om, at børn har brug for trygheden ved at høre til i en gruppe sammen med fastansat personale.

I vuggestuegrupperne er der 10 – 12 børn, alt efter antal indskrevne børn.

Vuggestuen samarbejder på tværs i ydertimerne og i enkelte temaer i årets løb.

Stuerne arbejder i differentierede fællesskaber, både stuevis og på tværs af stuerne i løbet af ugen

Der er en hjælpsomhedskultur, hvor ressourcer fordeles efter behov.

Vi søger en pædagog, som har lyst og evner til at samarbejde med tætte kolleger på stuen og i afdelingen.

Vi udfordrer hinandens faglighed i hverdagen og på møder, så vi sammen bliver dygtigere og endnu mere pædagogisk bevidste i det daglige arbejde med børnene.

Vi er optagede af læringsmiljø, både det formelle og ikke mindst det uformelle. Læringsmiljø og pædagogens rolle som leder af børnegruppen er i fokus i 2018.

Vi forventer engagement og faglige argumenter.

Vi tilbyder et spændende arbejdsmiljø med kompetente kolleger, der hele tiden udvikler sig.

Hvis du tænker, at Baunegården er stedet for dig, så kontakt leder Helle Torp på tlf. 39624400, htop@gentofte.dk eller souschef Anne Bliddal aesb@gentofte.dk for at komme på besøg.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Dokumentation for pædagoguddannelse og cv vedlægges ansøgningen

Ansættelsessamtaler i uge 8

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Anne Emma Schmidt Bliddal
Souschef
aesb@gentofte.dk
Telefon: 39624400

Ansøgningsfrist: 16-03-2018 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.