Munkegårdsskolen søger pædagog med specialpædagogiske kompetencer pr. 1.april 2018 - Gentofte Kommune

Munkegårdsskolen søger pædagog med specialpædagogiske kompetencer pr. 1.april 2018

image

Munkegårdsskolen søger pædagog med specialpædagogiske kompetencer pr. 1.april 2018

Munkegårdsskolen oplever stor elevtilgang og derfor har vi brug for en dygtig pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Hvis du gerne vil arbejde på en skole, hvor vi vægter høj faglighed, engagement og gode arbejdsforhold er vi en skole for dig .


Vi søger en pædagog med erfaring og uddannelse indenfor det specialpædagogiske område. Du skal have kompetencer indenfor arbejdet med læring, kontakt- og trivsel(LKT), klasserumsledelse samt arbejde med børn i udsatte positioner og i den forbindelse kunne bidrage med din faglige viden til lærere og pædagoger. Vi ser gerne at du er uddannet AKT-VEJLEDER.

De primære opgaver vil være:

· At arbejde systematisk og struktureret med dokumentation af pædagogiske problemstillinger og indsatser

· At forestå vejledning af kollegaer i afdeling 1 (0. – 4. kl. og GFO)

· At udarbejde, implementere og evaluere inklusionstiltag i klasserne i relation til elevernes deltagelse i læringsfællesskaber

· GFO-tid for at sikre en sammenhængende skoledag i forhold til arbejdet med den specialpædagogiske praksis

  • Arbejde systematisk med overgangen fra skole til fritid

· Være en del af skolens kompetencecenter og LKT-team i samarbejde med de øvrige faglige vejledere

· deltagelse i undervisningslektioner i skoletiden med fokus på det relationelle arbejde primært i vores afdeling 1.(0.kl – 4.kl)

· At arbejde tværfagligt og helhedsorienteret

· At samarbejde med de udsatte elevers familier

· At være tovholder på Gentoftes nye fællesskabsmodel vedr. det systemiske arbejde med fællesskaber (Du kan rekvirere fællesskabsmodellen ved at rette henvendelse til skolen).

Det er vigtigt at du er:

· Udviklingsorienteret og har blik for dit eget pædagogiske og faglige udviklingspotentiale

· Parat til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med såvel lærere som pædagoger

· Fagligt ambitiøs på EGNE OG dine elevers vegne

· Ser forældrene som en væsentlig samarbejdspartner

· En rummelig kreativ teamspiller

· Positiv og kan få øje på livets humoristiske øjeblikke

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Munkegårdsskolen svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Løn og ansættelse

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst med forhandlingsberettigede organisation

I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børn og ungeområdet indhentes straffeattest.

Oplysninger om Munkegårdsskolen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Nicolai Chr. Sørensen på tlf. 39 98 56 62. Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside: http://www.munkegaardsskolen.dk.


Ansøgning med relevante bilag bedes være sendt via linket senest torsdag d. 22. februar 2018 kl. 12.00. Der afholdes løbende samtaler.


Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Læs mere på http://www.gentofte.dk

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Nicolai Christian Sørensen
Afdelingsleder
ncso@gentofte.dk
Telefon: 39985650

Ansøgningsfrist: 22-02-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.