Socialfaglige medarbejdere - Gentofte Kommune

Socialfaglige medarbejdere

Socialfaglige medarbejdere til Jobcenter Gentofte.

Vi søger nye kolleger, der kan tage over i spidsbelastninger på tværs af beskæftigelsesområdet. Der er foreløbig tale om tidsbegrænsede stillinger af 1 års varighed, med tiltrædelse snarest.

Vi arbejder med en Empowerment orienteret tilgang og anvender derfor metoder og værktøjer, der understøtter denne tilgang.

Opgaverne fordeler sig primært mellem fire teams.

I Team afklaring arbejder vi med afklaring og udvikling af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Borgerne har ofte komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og social karakter og kræver derfor en særlig tilrettelagt og individuel indsats. Vi er med i projekt Flere skal med.

I Team helbred arbejder vi med sygemeldte borgere og du må derfor gerne have kendskab til sygedagpengelovgivningen og have erfaring med at arbejde tværfagligligt. Vi er med i projekt Sammen om fastholdelse.

I Team rehab/fleks arbejder vi med borgere på ressourceforløb. Da vi er med i projekt Bedre ressourceforløb, modtager alle borgere i dette team den indsats, som projektet foreskriver.

I Ungecenteret arbejder vi med unge under 30 uden erhvervskompetencegivende uddannelse.

Der er et velfungerende samarbejde mellem engagerende og dygtige kollegaer på tværs af beskæftigelsesområdet. Vi lægger vægt på en uformel omgangstone og en åben dialog og sparring i hverdagen.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være

 • Afholde lovpligtige jobsamtaler og tilrettelægge individuelle, beskæftigelsesrettede forløb for borgere med andre problemer end ledighed
 • Opfølgning jf. sygedagpengelovgivningen
 • Iværksætte tilbud, jf. LAB, kap. 10-12
 • Virksomhedsrettet fokus på fastholdelse, småjobs og ordinære timer
 • Koordinere tværfaglige indsatser med andre aktører
 • Udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende ved ansøgning om/bevilling af revalidering, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Dine kvalifikationer

 • Du har en socialfaglig baggrund
 • Du har erfaring med arbejdet i et jobcenter og kendskab til relevante IT systemer bl.a. Fasit samt et godt kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen
 • Du har fokus på borgerens ressourcer og udviklingspotentiale såvel som på arbejdsmarkedets behov
 • Du er beslutningsdygtig og indstillet på at arbejde med administrative processer og styring af indsats
 • Du er udviklingsorienteret og vil bidrage med nye tanker og ideer i en omskiftelig hverdag.

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling i et dynamisk jobcenter med ambitioner
 • Et samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer
 • Faglig støtte samt introduktionsprogram og oplæring
 • Flekstid samt mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet
 • Stor egen kompetence hos den enkelte sagsbehandler.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og overenskomst er i henhold til gældende overenskomst. Aflønning vil ske efter principperne i Ny løn, hvor lønnen fastsættes på baggrund af kvalifikationer.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Lars Nyholm
Afdelingsleder
lny@gentofte.dk
Telefon: 39986041
Birgitte Thybo Dahl
Afdelingsleder
btd@gentofte.dk
Telefon: 3998 6124
Mobil: 5119 4865

Ansøgningsfrist: 23-02-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.