Eventyrhusene Hellerup søger pædagog til vuggestuegruppe pr. 1. april 2018 eller snarest derefter! - Gentofte Kommune

Eventyrhusene Hellerup søger pædagog til vuggestuegruppe pr. 1. april 2018 eller snarest derefter!

Til fastansættelse med 34 timer ugentligt (evt. 36 timer) søger vi uddannet pædagog til en vuggestuegruppe på Margrethevej 11a pr. 1. april 2018 eller snarest derefter

Eventyrhusene Hellerup er en integreret institution fordelt på 3 mindre afdelinger på 3 adresser i centralt i Hellerup

 • Margrethevej 11a med 3 vuggestuegrupper med i alt 34 børn (0-3 år)
 • Strandparksvej 26 med 2 børnehavegrupper med i alt ca. 40 børn (3 + 4 år)
 • Frederikkevej 4a med 1 børnehavegruppe med i alt ca. 24 børn (5-6 år)

I vuggestueafdelingen arbejder vi aldersopdelt og med et målrettet pædagogisk tilbud for aldersgrupperne. De yngste børn er tilknyttet Snøvserne, som er gruppen, hvor de yngste børn starter. Her er der særligt er fokus på overgang fra hjem til vuggestue, tilknytning og udvidet forældresamarbejde. Når børnene er mellem 1½ -2 år flytter de videre til en af de øvrige vuggestuegrupper Trolderoserne og Rumpeniserne, som er for de ældste vuggestuebørn op til ca. 3år. Overgang til børnehave er 3 gange årligt, hvor de 3 årige børn flytter videre til børnehaveafdelingen.

Den ledige stilling er hos vuggestuegruppe med de yngste børn. Foruden almindelig vuggestueaktiviteter og trivsel, arbejdes der her særligt med sansning og tidlig tilknytning, overgang fra hjem til vuggestue og udvidet forældresamarbejde fra 3 mdr. før start i vuggestuen. Vi har bla. en ”Legestue”, som børn og forældre besøger ugentligt i de 3 mdr. op til egentlig vuggestuestart.

Til hver af institutionens børnegrupper er tilknyttet 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. Samarbejdet mellem stuerne i de tre huse og mellem husene er veletableret og en vigtig del af vores pædagogiske praksis og hverdag. Ledelsesteamet består af 1 afdelingsleder, 1 dagligleder og 1 institutionsleder.

Som pædagog i Eventyrhusene Hellerup skal du være ...

 • God til at samarbejde
 • God til at skabe relationer
 • God til at kommunikere
 • Faglig bevidst og udviklingsorienteret
 • Selvstændig og ansvarlig
 • Engageret og bidragende til teamstrukturen
 • Fortrolig med brug af IT til dokumentation og kommunikation

I Eventyrhusene Hellerup har vi ...

 • En pædagogik som bygger på anerkendelse, leg, læring og respekt for børnenes kompetencer
 • Fokus på inkluderende børnefællesskaber og alle børns deltagelsesmuligheder
 • Pædagogiske værdier som kendes ved anerkendelse, nærvær, samspil, udvikling og professionalisme
 • Et arbejdsmiljø, som kendetegnes ved dialog, udvikling, ansvarlighed, gensidig inspiration og fællesskab
 • Et fællesskab med høj faglighed og med plads til humor
 • En arbejdsplads i bevægelse med mange muligheder for udfordringer, udvikling og indflydelse

Arbejdstid: indenfor institutionens åbningstid: kl. 7-17.00 (fredag 7-16.30)

Aflønning vil ske efter principper i Ny Løn, hvor lønnen fastsættes på baggrund af kvalifikationer.

Det er generel praksis i Gentofte Kommune at indhente straffeattester ved ansættelse inden for Børne- og Ungeområdet.

For yderligere informationer og evt. aftale om besøg: Ring eller skriv til Eventyrhusene Hellerup på tlf. 39 61 61 16 +3 (for kontor) / eventyrhusene@gentofte.dk

Skriftlig ansøgning sendes til institutionen. Vi holder løbende ansættelsessamtaler og har derfor ikke en specifik ansøgningsfrist.

Eventyrhusene Hellerup er et dagtilbud med i alt ca. 98 børn. Institutionen er fordelt i 3 mindre huse beliggende i Hellerup, men fungerer som en samlet enhed. Vi har et aktivt nærmiljø, som giver mange muligheder for oplevelser og aktiviteter. Vores pædagogiske mål i Eventyrhusene Hellerup er…”At skabe et trygt og udviklende miljø, hvor børn i fællesskab trives og udvikles – et sted der skaber betingelser for et godt børneliv!”I Eventyrhusene Hellerup oplever børnene voksne, som er bevidste om deres ansvar og som ser og forstår det enkelte barn. Vi har et inkluderende miljø, hvor fællesskab, nærvær og tid til leg prioriteres højt.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Karin Lillelund
Institutionsleder
kli@gentofte.dk
Mobil: 21399477

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.