3 trainees søges til Hellerup skole 1.8 2018 til skoleåret 2018/2019 - Gentofte Kommune

3 trainees søges til Hellerup skole 1.8 2018 til skoleåret 2018/2019

image Et job fra Gentofte Kommune

3 trainee-stillinger til Hellerup Skole

- et kvalificerende studiejob

På 7 folkeskoler i Gentofte Kommune er der nu åbent for 4. årgangs lærerstuderende og meritstuderende til at søge studiejob som trainee i skoleåret 2018-2019. Der er indgået aftale mellem Gentofte Kommune og læreruddannelsesstederne under UCC og Metropol, sådan at du som trainee samtidig kan følge studiet.

Hellerup Skole er en ambitiøs skole, der ønsker at danne og uddanne vores elever til det 21. århundrede. Derfor vægter vi både en stærk faglighed og fagenes anvendelse i tværfaglige projektforløb. Vi arbejder med udvikling af elevernes læringskompetencer for at give dem de bedste forudsætninger for uddannelse, arbejde og livsduelighed i den verden, de møder nu og i fremtiden. Professionelle læringsfællesskaber, synlig læring og 21th Century Learning Skills er væsentlige i forhold til at lykkes med den opgave.

Vi søger tre trainees indenfor nedenstående kompetencefelter:

 • Matematik og evt. N/T på mellemtrinnet
 • Nordstjernen – skolens kompetencecenter – et inkluderende tilbud – her søges til indskoling
 • Almindelige skolefag – her vurderer vi placering efter fælles drøftelse
 • Tysk eller fransk – mellemtrin og eller udskoling afhængig af øvrige kvalifikationer

Hvad er en trainee?
Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal. Herunder gives eksempler på traineeopgaver:

 • Trainee har ret og pligt til at deltage i skolens tiltag for nyansatte lærere
 • Trainee deltager i mentoraktiviteter med hhv. skolen og læreruddannelsen vedr. traineeforløbet
 • Trainee deltager i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler indenfor den aftalte tidsramme
 • Trainee planlægger og evaluerer sammen med lærer/team i relevant og aftalt omfang
 • Trainee kan varetage dele af undervisningen, fx for et hold elever, undervisning af hele klasser, hvor læreren afholder elevsamtaler, aktiviteter ”ud af huset” og sociale aktiviteter.
 • Trainee kan udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, medvirke til at udfordre elever med særlige forudsætninger mv.
 • Trainee kan varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp.

Ansættelsen varer et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer.
Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid.
Der vil være en mentorlærer fra skolen tilknyttet trainees på den enkelte skole. Mentoren fokuserer på, hvad traineejobbet gør ved den enkelte, mens teamet har fokus på det daglige faglige arbejdsfællesskab.

Løn og ansættelsesvilkår
Gentofte Kommunelærerforening og Gentofte Kommune har indgået en særskilt aftale om traineeordningen.
Ansættelse sker for et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer.
Lønniveauet er aftalt til ca. kr. 160,00 pr time

Besøg skolen før du skriver ansøgning
Der vil være mulighed for at besøge skolen 20. april - 4. maj efter forudgående aftale.
VIL DU VIDE MERE

Oplysninger om stillingen og Hellerup Skole kan fås ved henvendelse til Liselotte Nylander på tlf.nr.: 39985251/20183473. Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside: www.hellerupskole.dk eller på skolens Facebook side Hellerup Skole.

Du kan læse om folkeskolerne i Gentofte Kommune på www.gentofte.dk. På denne hjemmeside vil du kunne læse om skolevæsenets visioner og mål i visionen Læring uden grænser, om kommunens ambitioner i forhold til at arbejde med ”Synlig Læring” samt om udmøntningen af folkeskolereformen. Du kan også orientere dig mere specifikt om traineeprojektet.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, Ansøgning med relevante bilag sendes via linket med frist fredag d. 4. maj 2018 kl. 12.00. Vi modtager kun digitale ansøgninger.

Ansættelsessamtaler finder sted i perioden 7. – 27. maj.
Hvis du bliver ansat, forventer vi, at du mødes med dit team i slutningen af juni.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattest og børneattest.

Børn, Unge og Fritid har ansvaret for 11 folkeskoler med tilhørende fritidsordninger, en specialskole, en ungdomsskole, ni fritidscentre samt kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Børn, Unge og Fritid beskæftiger ca. 3000 ansatte på Rådhuset og i de decentrale enheder.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Læs mere på
www.gentofte.dk

stat denne tekst med selve jobbeskrivelsen

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Liselotte Nylander
Viceskoleleder Hellerup Skole
liny@gentofte.dk
Telefon: 39985251
Mobil: 39985251

Ansøgningsfrist: 04-05-2018 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.