Pædagog til vuggestue

Pædagog til Den Grønne Planet, afdeling Galaksen
Galaksen søger en pædagog på 37 timer til vuggestueafdelingen med start 1.Oktober 2018 eller snarest derefter.

Der vil være mulighed for at få nedsat tid, hvis det ønskes.

Galaksen er en integreret daginstitution med cirka 36 vuggestuebørn og cirka 56 børnehavebørn. Galaksen har siden 1.9.2017 været sammenlagt med Skovens Børn, som er 3 skovbørnehaver. Tilsammen udgør vi Den Grønne Planet og alle 4 institutioner har en fælles pædagogisk faglighed med omdrejningspunktet Natur. Galaksen består af 2 afdelinger med henholdsvis 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Børnene er alle, uanset alder, tilknyttet en aldersopdelt gruppe med fast tilknyttede voksne og faste ugentlige aktiviteter.

Overordnet set har vi et fælles fokus på naturen og årstiderne.

Du vil blive tilknyttet en fast stue i vuggestuen, men som en del af vores ønske om at være en institution i udvikling, kan det forekomme, at personalet rokerer imellem stuerne og afdelingerne, når dette giver mening for det pædagogiske arbejde.

Galaksen er et velorganiseret hus, hvor vi samarbejder på tværs af afdelinger og stuer med aldersopdelte grupper. Vi værdsætter en kultur, hvor der er fleksibilitet og rummelighed og hvor den enkeltes kompetencer anerkendes. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling og vi søger derfor også en pædagog, der er visionær, initiativrig og som kan bidrage til at skabe de bedste rammer for udvikling og trivsel hos børnene.

Vores arbejde tager udgangspunkt i social inklusion og vi ønsker at medvirke til det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og til at blive parat til at indgå i fremtidige fællesskaber. Vi ved, at børn i denne alder har behov for og trives i små grupper, hvor omsorg, opmærksomhed og nærvær fremmes. Derfor arbejder vi hele året rundt med forskellige temaer og i små blandede grupper.

Vi arbejder struktureret med læreplanstemaerne og dokumenterer det pædagogiske arbejde på BørneGenvej, som er Gentofte Kommunes digitale kommunikationsplatform. Vi vægter udelivet højt og bruger derfor naturen som en udvidelse af vores fysiske rammer.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Viser glæde, energi og engagement i arbejdet med både børn, forældre og kolleger

  • Ser vigtigheden af forældresamarbejdet som en integreret del af fagligheden

  • Gør dig pædagogiske overvejelser, er konstruktiv og bidrager til en sund kultur

  • Er tryg ved brug af digitale medier som pædagogisk redskab

  • Har en positiv, nysgerrig, undrende og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde

Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor vi udviser respekt for hinanden

  • Et hus hvor børn trives og udvikles og hvor forældre og personaler føler sig trygge

  • Et job med inddragelse, indflydelse og gode fysiske rammer

  • Mulighed for uddannelser og kurser. Gentofte Kommune har et højt efteruddannelsesniveau og det forventes, at du er interesseret i at efteruddanne dig sammen med dine kolleger.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børn og skole-området skal indhentes børneattest og straffeattest. Ansættelsessamtaler påregnes i uge 33.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Lisbeth Petersen
Leder
lipe@gentofte.dk
Telefon: 39646411
Mobil: 40409706

Andreas Richter
Kontorassistent
anri@gentofte.dk
Julie Nielsen
Souschef
jumn@gentofte.dk

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.