Skovshoved Skole søger en lærer pr. 1. oktober 2018

image

Vi søger en dygtig og engageret lærer til vores mellemtrin (4. – 6. klasse), som kan dække følgende fag:

  • Dansk på 4. årgang
  • Idræt på 4. årgang og 6. årgang
  • Historie på 4. årgang
  • Evt. andre fag på mellemtrinet med udgangspunkt i dine kompetencer

Udover dine faglige kompetencer skal du også kunne se dig selv som lærer på mellemtrinet, hvor du med udgangspunkt i Skovshoved Skoles tre værdier, har fokus på, at eleverne får udviklet deres faglige kundskaber, lærer at tage ansvar for egen og andres læring, lærer at samarbejde, og udvikler sig som en god klassekammerat i fællesskabet.

Skovshoved Skole
Skovshoved Skole er beliggende i Gentofte Kommune tæt ved skov og strand. Skolen har rigtig gode fysiske rammer til undervisning og læring. Skolen har tre spor fra 0.-9. klasse og danner rammen om hverdagen for 650 dejlige og nysgerrige elever og har i alt 75 kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på skole, skolefritidsordning & fritidsklub. Skovshoved Skole er afdelingsopdelt i tre afdelinger med årgangsteam i indskolingen og mellemtrinet – I udskolingen arbejder lærerne som en afdeling.

Der er et godt arbejdsmiljø på skolen og en god kollegial stemning på tværs af afdelingerne.

Du skal indgå i et tæt forpligtende samarbejde i dit årgangsteam og i afdelingen.

Du skal have lyst til at udvikle din undervisning i tæt samarbejde med kolleger.

Du skal være med til at udvikle det faglige samarbejde på hele skolen.

Du skal have en positiv, åben og anerkendende tilgang til børn og voksne.

Vi er ambitiøse om børnenes læring og ønsker at fastholde det høje faglige niveau på skolen indenfor rammerne af skolens værdigrundlag – Læring, Trivsel og Dannelse (læs mere om skolens værdier her: >>>).

I det kommende skoleår arbejder vi endvidere med både Synlig Læring som en del af et 3-kommunesamarbejde funderet omkring et stort udviklingsprojekt med substantielt tilskud fra AP Møller Fonden, samt et fortsat fokus på at styrke det professionelle samarbejde omkring en systemisk tilgang til arbejdet med fællesskaber (inklusion) ”Det fælles grundlag – den fælles forståelse”.

Kontakt til Skovshoved Skole
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Kenneth Brandt på tlf.: 24871441, viceskoleleder Peter Vinkel på tlf.: 40861090 eller skolens kontor på tlf.: 39985500.

Du kan læse mere om Skovshoved Skole på www.skovshovedskole.dk.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og aftaler med Gentofte Kommunelærerforening.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist
Løbende ansættelsessamtaler

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Kenneth Brandt
Skoleleder
kenb@gentofte.dk
Telefon: 39985500
Mobil: 24871441

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.