Jægersborg Børnehus – Afd. Sauntesvej søger pædagog med kompetencecenterfunktion 37 timer om ugen med tiltrædelse til den 1.oktober 2018 eller snarest derefter

Jægersborg Børnehus – Afd. Sauntesvej søger pædagog med kompetencecenterfunktion 37 timer om ugen med tiltrædelse til den 1.oktober 2018 eller snarest derefter.

Jægersborg Børnehus består af 2 huse på hver sin matrikel, Afdeling Sauntesvej og Afdeling Solsiden. Begge afdelinger har kompetencecenterfunktion tilknyttet med hver deres specialisering.

Vi søger en pædagog som kan indgår i vores kompetencecenterfunktion med socialpædagogisk viden og erfaring 37 timer om ugen i afd. Sauntesvej, med tiltrædelse 1. oktober 2018 eller snarest derefter.

Vi søger dig, som brænder for at være med til at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for alle børn, i trygge og forudsigelse rammer. Dig, som ser værdien i at være med til at udvikle læringsmiljøer med afsat i børneperspektivet og den pædagogiske læreplan. Dig, der finder det meningsfyldt at skabe sammenhæng og gode overgange for børnene gennem dagen, samt mellem hjem og skole, i tæt samarbejde med forældre og flerfaglige samarbejdspartnere.

Vi søger dig, som vægter teamsamarbejde højt, og som sætter en ære i at få pædagogik, inklusion og organisering til at gå op i en højere enhed, så det bliver praksisnært og nærværende. Dig, som kan arbejde socialpædagogisk i en almen pædagogisk ramme.

Som pædagog med kompetencecenterfunktion indgår du i det daglige pædagogiske arbejde sammen med stuens øvrige pædagoger. Hvor du har til opgave, at sikre deltagelsesmuligheder for børnene med særlige udfordringer, i differentierede fællesskaber, planlægge, iværksætte og gennemføre pædagogiske processer med aktiviteter, der støtter det enkelte barn og børnegruppers læring og udvikling. Du skal endvidere varetage opgaver med at udarbejde handleplaner og statusrapporter mv. Du indgår i og bidrager til at sikre faglig, kollegial sparring og kvalitet i opgaveløsningen i forhold til handleplanen for det enkelte barn. Som pædagog med kompetencecenterfunktion har du skemalagte skrivetid.

Vores pædagogiske udgangspunkt er relationer og fællesskab – som danner grundlag for vores inkluderende praksis. Vi arbejder målrettet med social inkluderende pædagogik, differentierede fællesskaber og læringsrum. Vi arbejder med pædagogisk organisering af de daglige aktiviteter og rutiner, for at skabe de bedste rammer for læring. Ligesom vi målrettet arbejder med de fysiske rammers betydning for børnenes læringsrum

Vores pædagogiske fundament er baseret på ressource og værditænkning. Vi ser derfor i muligheder og succeser frem for begrænsninger. Vi vægter en positiv indfaldsvinkel til hverdagens udfordringer med smil og humor, som en del af fagligheden.

Vi er certificeret som videns – og kompetencecenter for inklusion og diversitet i dagtilbud i Gentofte Kommune. Siden januar 2015 har vi som kompetencecenter varetaget en udgående vejlederfunktion, dette betyder at medarbejdere i afd. Sauntesvej skal kunne forestå vidensdeling, vejledning, undervisning og formidling om inklusionstænkningen til andre institutioner, intern og ekstern i Gentofte kommune. Derfor vægter vi kompetence- og udviklingsarbejde højt.

Af dig forventer vi at:

 • Du er min. uddannet pædagog/socialpædagog, med en stærk faglighed og et positivt overskud

 • Du har viden og erfaring med præmatur/ADHD /tilknytningsforstyrrelse, inklusion og/eller det systemiske tankesæt.

 • Du kan omsætte din teoretiske viden til pædagogisk praksis

 • Du har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne, samt IT kendskab på brugerniveau

 • Du er empatisk og imødekommende og har en anerkendende tilgang til børn, forældre og samarbejdspartner

 • Du er engageret, ansvarlig og har overblik

 • Du er nærværende og tydelig i samværet med børnene

 • Du er en aktiv teamplayer i en stor daginstitution

 • Du er reflekterende og villig til at udvikle dig fagligt og personligt

 • Du er fleksibel og mødestabil, og besidder en høj arbejdsmoral

 • Du besidder humor og et godt humør, hvilket vi vægter højt

  Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende pædagogisk højt fagligt og ambitiøst miljø

 • Godt psykisk arbejdsmiljø

 • Et hus med plads til refleksion og faglig udvikling

 • En engageret personale - og forældregruppe

 • Kvalitetssikring og udvikling af det pædagogiske arbejde

 • En institution med god balance mellem traditioner og nytænkning

  Rammerne i Jægersborg Børnehus består af:

  Afd. Sauntesvej har til huse i en stor hyggelig gammel villa med mange spændende legemiljøer. Vi har en skøn legeplads i flere niveauer, samt en naturlegeplads med bål sted. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 89 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Kompetencecenteret i afd. Sauntesvej er normeret til at modtage 7 børn, hvoraf de 5 pladser henvender sig til børnehavebørn med koncentrations-, tilknytnings- og socioemotionelle udfordringer, samt ADHD-lignende træk, og 2 pladser der henvender sig til vuggestuebørn med præmature udfordringer og senfølger heraf. Børnene er inkluderet i børnegrupperne på stuerne. Som kompetencecenter får institutionen tilført flere ressourcer i form af flere uddannede pædagoger og ekstra uddannelsestilbud. Vores personalegruppe udgør ca.25 fastansatte heraf 20 pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame samt 2-3 studerende.

  Afd. Solsiden har til huse i et nyere stort lyst og rummeligt hus med plads til fysisk udfoldelse og spændende legemiljøer. Vi har en dejlig stor naturlegeplads med mange udfoldelsesmuligheder bl.a en stor bålplads. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 76 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Kompetencecenteret i afd. Solsiden er normeret til at modtage 6 børn, hvor de 6 pladser henvender sig til børnehavebørn med udfordringer indenfor autismespektret. Endvidere har vi en nichespecialisering i forhold til børn med synshandicap, samt børn med cerebral parese. Børnene er inkluderet i børnegrupperne på stuerne. Som kompetencecenter får institutionen tilført flere ressourcer i form af flere uddannede pædagoger og ekstra uddannelsestilbud. Vores personalegruppe udgør ca.19 fastansatte heraf 15 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame samt 1-2 studerende.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere om Jægersborg Børnehus på vores hjemmeside: www.jb.gentofte.dk

  Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst.

  I Gentofte Kommune er der en generel politik om at der på børne- og ungdomsområdet skal indhentes straffeattester

  Ansøgning skal fremsendes elektronisk via nedenstående link

  Ansættelsessamtalen finder sted løbende.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Ann Cherie Fleron
Leder
acfl@gentofte.dk
Telefon: 39750040
Mobil: 51904406

Katja Bremer
Daglig leder
katj@gentofte.dk
Telefon: 39 75 00 40

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.