Pædagog søges til børnehave, Vangede Børnehus

Pædagog søges til børnehaven i Vangede Børnehus.

Trekløveren søger pr. 1. februar 2019 en pædagog til vores børnehus, Vangede Børnehus. Stillingen er på 34-37 timer og er i børnehaven.

Vi er en integreret institution med 52 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn og 18 medarbejdere, fordelt i to huse, hvor vuggestuen holder til på Stolpegårdsvej 12 og børnehaven på Stolpegårdsvej 6. Vi har funktionsopdelte rum, i vores skønne børnehus. Vores åbningstid er alle dage fra 6.45 – 17, dog fredag til 16.30. Vi har to fantastiske legepladser med en symbolsk låge imellem og nogle gode muligheder for ture i nærområdet.

Vi har anerkendende pædagogik/relationer som et centralt fokusområde for vores pædagogiske arbejde og ligger vægt på børns udvikling af selvværd og sociale kompetencer. Vi vægter samarbejde på tværs af stuerne højt, og det forventes at man som medarbejder finder det værdifuldt at varetage såvel pædagogiske som strukturelle opgaver på tværs af huset.

Vangede Børnehus er en del af Trekløveren, sammen med Egegården og Cassiopeia med fælles økonomi og ledelse. Udover de tre børnehuse råder Trekløveren også over naturværkstedet Mosen samt vores helt egen Naturbus, der har plads til 13 børnehavebørn og 2 voksne. Som medarbejder i Vangede børnehus indgår man i samarbejde på tværs af de tre børnehuse, det kan være i konkrete projekter, aktiviteter eller anden form for videndeling.

Du er uddannet pædagog og vi forventer at du har en høj arbejdsmoral, er fleksibel og mødestabil. Trekløveren er en ikke-ryger arbejdsplads.

Det forventes at du har et vist kendskab til IT, idet en del af kommunikationen både internt i Trekløveren og med forældrene foregår elektronisk (mail, intranettet og børnegenvej), og du skal derfor være fortrolig med IT og tekstbehandling på almindelig brugerniveau.

I Gentofte Kommune lægges særligt vægt på:

  • at alle børn sikres en times motion om dagen.

  • at det engelske sprog skal indgå som en naturlig integreret del, i et legende læringsmiljø, i daginstitutionernes praksis.

  • inklusion og differentierede fællesskaber.

Det daglige pædagogiske arbejde bygger på Gentofte Kommunes vision, ”Børn forandrer verden; tryghed, leg og læring”. Gentofte kommune har udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan for kommunens daginstitutioner med afsæt i denne vision.

Du er velkommen til at kontakte Paula på telefon 5144 1618 med spørgsmål. Se endvidere vores hjemmeside: http://vangedebh.gentofte.dk

Aflønning efter gældende overenskomst. Gentofte Kommune indhenter straffe- og børneattest inden ansættelse i daginstitutioner.

Ansøgningsfristen er snarest og der afholdes løbende samtaler –dog først i det nye år. Man kan forvente at blive indkaldt til samtale pr. mail.

Ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse sendes via ansøgningsformular.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Paula Guerrero Mieres
Leder
PGM@gentofte.dk
Mobil: 5144 1618

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.