2 teamkoordinatorer til Specialteamet

2 Teamkoordinatorer til Specialteamet

Er du det faglige fyrtårn på børnehandicapområdet, der mestrer sagsbehandling, rollen som faglig inspirator og ser du muligheder i et sagstal på 30 børnesager på en fuldtidsstilling?

Stillingerne ønskes besat snarest.

Gentofte kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte kommune svaret. I Gentofte kommune tror vi på, at dygtige medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgeren får den bedst mulige service.

I Børn og Familie har medarbejdere og ledere sammen skabt visionen om nærværende personaleledelse og nærværende faglig ledelse. For at dette kan lykkes på Børnehandicapområdet, har vores nye dygtige leder og vores 15 dygtige sagsbehandlere brug for to erfarne faglige fyrtårne, som mestrer rollen som spillende træner. Det betyder, at du får halvt sagstal (15 sager) samtidig med at du varetager den faglige sparring for 5 kolleger.

Du bliver leder for en engageret, lattermild og imødekommende medarbejdergruppe, som ønsker en høj grad af inddragelse og gerne bidrager til gode faglige drøftelser. Specialteamet er et team som gerne vil hinanden, hvor der er tillid og respekt for hinandens fagligheder og hvor vi prioriterer sociale aktiviteter på og uden for arbejdspladsen.

Du bliver en del af et dynamisk leder-koordinatorteam bestående af erfaren leder med dyb indsigt i feltet, en koordinator for Børne-specialteamet og en koordinator for unge-specialteamet.

Du vil træde ind i en igangværende udviklingsproces, hvor Børn og Familie nærmer sig afslutningen af den 3-årige udviklingsplan, der har til formål at løfte kvaliteten af myndighedsarbejdet samt skabe et bedre afsæt for tværorganisatoriske arbejdsprocesser. Du bliver en del af fire tværgående programmer på tværs af børne- og voksenområdet.

Der er politiske forventninger om, at vi i Gentofte Kommune leverer høj service til børn med handicaps. Det har vi en ambition om at leve op til. Vi har et særligt fokus på udvikling af metoder i arbejdet med- og indsatser til familierne. Vi ønsker at sikre høj faglighed, tæt kontakt og opfølgning med familier og børn, samt en bred specialiseret tilbudsvifte.

Som koordinator i Specialteamet bliver du en del af afdelingens største team, som sagsbehandler børn i alderen 0-18 år med funktionsnedsættelser og deres familier jf. LSS § 32, 41, 42, 44 og 45, samt børnefaglige undersøgelse jf. § 50 og foranstaltninger jf. § 52. Afdelingen består også af Modtage- og forebyggelsesteam, Børne- og Sikkerhedsplanteam, Ungeteam og SSP.

Vi forventer at:

  • Du har indgående kendskab til lovgivning og øvrige gældende regler på det specialiserede børneområde og børne-handicapområdet.

  • Du både kan prioritere sagerne og koordinatorfunktionen.

  • Du har specialiseret viden om børn med funktionsnedsættelser og metoder, der retter sig mod målgruppen.

  • Er en god, empatisk oganerkendendelytter, der evner at opfange behov for fokus og prioritering

  • Trives med at være tæt på myndighedsarbejdet og ”stå ved siden af medarbejderne”, når der er behov, og når det er rigtig svært.

  • Trives i en afgrænset koordinatorfunktion, hvor målsætningen er nærværende og opsøgende faglig support.

  • Trives i en rolle, hvor du er en del af ét hold, der skaber en kultur sammen.

Det er en fordel, hvis du

  • Har uddannelse som socialrådgiver eller lignende uddannelse

  • Har kendskab til den løsningsfokuserede tilgang.

  • Har gennemgået en børnediplom eller anden efteruddannelse.

Jobprofil med relevante bilag kan rekvireres via leder af Specialteamet, Lena Østergaard, loet@gentofte.dk

Du er velkommen til at kontakte, leder af specialteamet, Lena Østergaard, med henblik på at høre mere om stillingen. Tlf. 4013 6228

Ansøgningsfristen er den 23.januar 2019 kl. 23.59. Vi arbejder digitalt i Gentofte Kommune. Derfor modtages ansøgninger udelukkende via den digitale ansøgningsformular. Der afholdes ansættelsessamtaler den 28. januar 2019.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Lena Østergaard
Leder af specialteamet
Loet@gentofte.dk
Telefon: 3998 4500
Mobil: 4013 6228

Ansøgningsfrist: 23-01-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.