Jægersborghave, Gentofte Kommune søger plejehjemslæge

image

Jægersborghave, Gentofte Kommune søger plejehjemslæge

Vil du være med til at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne i kommunens plejeboliger? Og har du lyst til at indgå i et tæt samarbejde med plejeboligernes personale om opgaven?

Så er det måske dig vi søger til at være plejehjemslæge på Jægersborghave.

Baggrund

Gentofte Plejeboliger startede op med plejehjemslæger i løbet af 2017 til de 12 plejeboliger i Gentofte Kommune, da en ny aftale gjorde det muligt at tilbyde beboere i kommunens plejeboliger en læge, som er fast tilknyttet en afdeling på den enkelte plejebolig. Den fast tilknyttede læge kan samtidig yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet i plejeboligen. På nuværende tidspunkt er det tilknyttet plejehjemlæger helt eller delvis til 12 plejeboliger. De nuværende læger er enten enkeltmandspraksisser eller kompagniskaber på 2 eller 3 læger og har tilknyttet fra 24 til 120 beboere.

Beskrivelse af Jægersborghave: Jægersborghave ligger på den gamle kassernegrund i Jægersborg. Der bor 72 beboere fordelt på 3 afdelinger med 24 beboere på hver. Vi søger en plejehjemslæge til 1. sal.

Jægersborghave har gode erfaringer med samarbejdet med husets øvrige to plejehjemslæger.

Opgaver

Som fasttilknyttet læge yder du almen medicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger dig som praktiserende læge. På nuværende tidspunkt har mellem ca. 10 % til 70 % af beboerne valgt at skifte til plejehjemslægen. Det forventes at blive flere i forbindelse med nyindflytninger.

Betaling af behandlingen sker i henhold til overenskomst med almen praksis.

Der er afsat særlige midler til indfasning af ordningen og sundhedsfaglig rådgivning i 2017 – 2019. Midler til indfasning af ordningen skal bruges til koordinerede aktiviteter, fx møder mellem læge og plejecenterpersonale, hvor arbejdsgange, procedurer o. lign. aftales. Den sundhedsfaglige rådgivning kan både være generel fx om medicinhåndtering og konkret i forhold til oplevede problemstillinger i plejeboligen (fx i form af case-baseret undervisning). Vi forventer ikke, at du afholder egentlige undervisningsseancer.

Koordinering af indfasningen og rådgivningen planlægges typisk, så den ligger i sammenhæng med de lægelige behandlingsopgaver. Der er afsat 310 kr. pr. år pr. beboer, som har mulighed for at vælge plejehjemslægen, hvilket er svarende til ca. 7500 pr. år for de 24 beboere. Der honoreres med taksten, 908,75 kroner per time (2016-takst) svarende til 8,2 timer om året.

Der vil dog være en implementeringsfase på 6 mdr. med 1,5 time om måned, uanset antal beboere.

Kvalifikationer

Du skal være praktiserende læge med eget ydernummer.

Ansættelsessamtale aftales

Ansættelsesforhold

De almen medicinske ydelser afregnes med regionen som hidtil. Den sundhedsfaglige rådgivning vil blive honoreret i henhold til en konsulentkontrakt.

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte

Praksiskonsulent Niels Kaarsberg, telefon 2342 0966

Læge Lis Andersen, telefon 40326067eller lis_andersen@pma.dk

Områdechef Sophie Harms, telefon 51 50 41 93 eller sh@gentofte.dk

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Sophie Harms
Områdechef
sh@gentofte.dk
Telefon: 39986566
Mobil: 51504193

Ansøgningsfrist: 30-01-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.