Hjemmeplejen søger en fagligt stærk dag leder

image

Vi søger en daglig leder, der i et tæt dialogbaseret samarbejde med lederkollegaer og konsulenter i organisationen kan være med til at udvikle hjemmeplejen med fokus på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø og til gavn for borgerne.

Daglig leder er personaleleder for ca. 30 motiverede og engagerede medarbejdere og ca. 150 borgere.

Daglig leder refererer til en afdelingsleder i hjemmeplejen.

Vi tilbyder

 • Et velfungerende og ambitiøst lederteam bestående af 8 daglige ledere i hjemmeplejen dag, 2 daglige ledere i hjemmeplejen aften, 3 daglige ledere i sygeplejen og en afdelingsledelse.

 • Til sammen arbejder teamet godt og engageret om at koordinere den fælles opgave i hjemmeplejen og sygeplejen.

 • En arbejdsplads med et lavt sygefravær og med stor fokus på det gode og sunde arbejdsmiljø.

 • En trivselspulje til den enkelte gruppe, som forvaltes af daglig leder efter gældende vejledning. Trivselspuljen kan anvendes i hverdagen til at støtte op om det arbejdsrelaterede. Det skal være medvirkende til at skabe fokus på anerkendelse og trivsel på arbejdspladsen.

 • En grundig introduktion til arbejdsopgaverne og gode muligheder for kompetenceudvikling.

 • Mulighed for deltagelse i tværkommunalt ledelsesnetværk.

Som daglig leder er du

 • Ansvarlig for ledelses opgaver fx. Vagtplaner, ferieplaner, løn, ansættelser, MUS, afskedigelser, sygefravær og afvikling i henhold til vedtagne retningslinjer og personalepolitikker.
 • Ansvarlig for, at der løbende sker en faglig kompetenceudvikling af medarbejderne.

 • Ansvarlig for overholdelse af lovgivning, mål og hjemmeplejens strategiske pejlemærker.

 • Ansvarlig for at den leverede hjælp overholder kommunens serviceniveau, samt at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at levere denne.
 • Ansvarlig for at allokerer personale ressourcerne optimalt ud fra borgernes behov, medarbejdernes kompetencer og de økonomiske ressourcer.
 • En del af en ledergruppe, som samarbejder tæt om ledelse og udvikling i hjemmeplejen, og som udnytter medarbejdernes personlige og faglige kompetencer optimalt.

Vi forventer at du

 • Er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske med relevant ledelseserfaring gerne uddannelse på akademi/diplomniveau.

 • Evner at oversætte overordnede strategier til praksis, i et sprog som dine medarbejdere kan forstå på en måde -så både du og de kan arbejde konstruktivt med strategi og vision.

 • Er meget fokuseret i at samarbejde og har gode kommunikations evner.
 • Har en anerkendende tilgang og kan få det bedste frem hos medarbejderne, og ligeledes være robust og kunne stå fast når det gælder.
 • Kan balancere imellem økonomi (krav og forventning) og faglig udvikling.
 • Kan repræsentere hjemmeplejen og sætte den på dagsordenen.
 • Er god til at udvikle den faglige dialog, med og mellem egne medarbejdere, samt på tværs, internt og eksternt med samarbejdspartnere.
 • Håndterer konflikter og situationer – med respekt og forståelse for forskellige perspektiver.

Vi er i gang med at implementere FSIII og nyt omsorgssystem Nexus.

Tiltrædelse 1. april 2019.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag og tirsdag i uge 9. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres. Vi glæder os til at høre fra dig.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og med principperne for Ny Løn. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse indenfor ældreområdet, skal forevises en straffeattest.

I Gentofte Hjemmepleje er vi ca. 500 medarbejdere beskæftiget med pleje, omsorg og praktisk hjælp hele døgnet, med borgeren i centrum. Vi er én hjemmepleje opdelt i tre områder. Vi tilpasser ydelserne individuelt og anvender medarbejdernes kompetencer, så de matcher brugerens behov.

Vi har en attraktiv arbejdsplads, og arbejder ud fra en anerkendende tilgang til hinanden og til borgerne.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Hanna Skov
Afdelingsleder
hask@gentofte.dk
Mobil: 20 34 15 07

Ansøgningsfrist: 08-02-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.