Medarbejdere søges til nyt helhedstilbud - Boligerne ved Gammelmosen

image

Vi søger medarbejdere til et nyt Helhedstilbud - Boligerne ved Gammelmosen

Om Boligerne ved Gammelmosen
Botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej området er ved at blive nybygget. Der etableres bl.a. et nyt tilbud - Boligerne ved Gammelmosen, som står klar til indflytning pr. 1. februar 2019. Det er hertil vi pr. 1.2. 2019 søger medarbejdere.

Vi søger medarbejdere til Boligerne ved Gammelmosen, der vil være med til at ny-organisere et eksisterende tilbud i nye fysiske rammer, og sammen med medarbejdere, ledergruppe, pårørende og øvrige samarbejdspartnere, være med til at skabe en god, aktiv og indholdsrig hverdag for og sammen med borgerne.

Boligerne ved Gammelmosen er et helhedstilbud og vil blive drevet efter ABL § 105, stk. 2 og § 104 med 24 lejligheder til voksne borgere med udviklingshæmning, som foruden at være udviklingshæmmede også har diagnosticerede sindslidelser såsom OCD, skizofreni, affektive psykose, angst, demens og/eller adfærdsudfordringer. Flere af borgerne har desuden fysiske udfordringer.

Såvel borgere som medarbejdere kommer fra en større organisation i Gentofte Kommune, som nu opdeles i to nye botilbud. Boligerne ved Gammelmosen flytter til helt nye fysiske og organisatoriske rammer, hvormed borgere og medarbejdere skal indgå i helt nye leve- og personalegrupper på tværs af tilbuddet. Vi er i fuld gang med flytteforberedelserne og glæder os til at flytte ind i de nye boliger.

Hvem kommer til at bo i Boligerne ved Gammelmosen
I husene
vil der bo hhv. 9, 9 og 6 borgere i alderen fra 36-73 år. Enkelte borgere kan i perioder være selvskadende og/eller have udadreagerende adfærd. På tilbuddet bor der ligeledes en borger, som har 24 timers støtte, og i den forbindelse skal der i Boligerne ved Gammelmosen ligeledes etableres et nyt fast medarbejderteam.

Borgerne har behov for fysisk og verbal hjælp og støtte i varierende grad fra moderat til fuld hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner. Flere borgere har behov for fysisk hjælp til hygiejne og egenomsorg.

Flere borgere har kommunikationshandicap og har derfor behov for støtte og hjælp til kommunikation.

Nogle borgere færdes med støtte af en medarbejder, og andre kan færdes på egen hånd i nærområdet. Både borgernes evne til at kommunikere og til at færdes selvstændigt er afhængig af deres psykiske tilstand.

Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i ”Den indsigtspædagogiske metode”, som tager udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme, hvor fokus er ”det hele menneske”, refleksion, brugerinddragelse og dialog. Vi arbejder med individuelle strukturer og aftaler, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag.

Samarbejdet med borgerne tager blandt andet udgangspunkt i Indsatsplanerne, hvori der bl.a. er fokus på borgernes med- og selvbestemmelse. I Gentofte Kommune er der fokus på den re/habiliterende tænkning og praksis samt på anvendelsen af velfærdsteknologi bl.a. i form af IT-understøttet kommunikation til og med borgerne, hvilket vi er særligt optagede af på tilbuddet i disse år.

Du vil modtage oplæring og introduktion vedrørende borgerne.

Der er tilknyttet internt Aktivitetstilbud, der benyttes af borgere fra alle 3 huse, og som medarbejder indgår man både i dag- og botilbuddet. Ca. 2/3 dele af borgerne er aktuelt tilknyttet det interne dagtilbud, og en 1/3 del af borgerne benytter aktuelt eksternt dagtilbud.

Alle borgere har et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, som bl.a. betyder, at borgerne i varierende grad inddrages i og bidrager til hverdagens fælles ansvarsområder og opgaver såsom indkøb, varemodtagelse, lokal postomdeling, fælles spisning, godt naboskab, omsorgsopgaver m.m., ligesom vi har Aktivitetstilbuddet Loppen, som er et internt aktivitets- og samværshus, hvor borgerne kan deltage i forskellige kreative, musiske, fysiske, samværs/sociale og oplevelses aktiviteter.

Vi har i de seneste år haft særligt fokus på at arbejde med og udvikle beboermøder og aktiviteter på tværs af husene, ligesom vi har tilknyttet en musikpædagog, der forestår forskellige former for musiske aktiviteter individuelt såvel som fælles.

Ligeledes har vi de seneste år haft særligt fokus på velfærdsteknologi og herunder kommunikation ved brug af IPads til individuel understøttelse af borgernes kommunikation og strukturunderstøttelse med henblik på at skabe større selvstændighed og indflydelse på eget liv i dagligdagen.

Vi forventer, at du

 • Har en relevant uddannelse som pædagog / social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse og/eller har erfaring med borgergruppen
 • Er fagligt engageret, personlig robust og ansvarsfuld
 • Har lyst og vilje til at samarbejde med fokus på den enkelte borgers ressourcer og individuelle handleplan, herunder faglig refleksion
 • Arbejder omsorgsfuldt, tålmodigt og har etikken med i dit virke
 • Kan planlægge og arbejde struktureret blandt andet med udgangspunkt i borgernes dags- og ugeplaner
 • Indgår i teamet omkring borger med 24 timers støtte
 • Aktivt medvirker i vores udviklingsproces om det gode arbejdsmiljø
 • Har et godt kendskab til IT (Word, Outlook m.m.), skriftlig dokumentation samt udformning af indsatsplaner og øvrige individuelle planer

Vi tilbyder

 • En hverdag med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Engagerede kolleger
 • En arbejdsplads, hvor faglige dialoger skaber nye indgangsvinkler til komplekse pædagogiske opgaver og udfordringer
 • En arbejdsplads, hvor dine kompetencer / erfaringer og idéer kommer i spil
 • Fælles personaleudvikling, bl.a. ved deltagelse i Fagligt Udviklingsprogram, borgersupervison, holdninger og leveregler
 • Arbejdsturnus i dag- og aftenvagter inkl. hver 2. weekend samt helligdage, ingen nattevagter.
 • Stillingerne er på 30-35 timer ugentlig
 • Tiltrædelse 1. marts 2019 eller efter aftale.

Få mere at vide
Du er velkommen til at kontakte teamleder Marianne Bech Petersen på tlf. 2021 9414 på hverdage mellem kl. 10-14, eller forstander Margrethe Nørgaard på tlf. 2482 2917. Vi ser meget gerne, at du kontakter os med henblik på et uforpligtende besøg.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst kombineret med lokal forhandling afhængig af uddannelse og kompetencer.

I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der indhentes straffeattest inden ansættelse.

Ansøgningsfrist
Tiltrædelse 1. marts 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist er fredag den 25. januar 2019 kl. 12.00

Vi forventer at afholde samtaler i uge 6.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Marianne Bech Petersen
Teamleder
Telefon: 2021 9414
Mobil: 2021 9414

Ansøgningsfrist: 25-01-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.