Barselsvikar for fysioterapeut til Tranehaven, Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og Rehabilitering

Barselsvikar for fysioterapeut til Tranehaven, Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og Rehabilitering.

Vi har et barselsvikariat på 37 timer om ugen fra den 1. marts 2019. Stillingen er som udgangspunkt placeret med fast base på Bernstorffsvej.

Vi er en samlet terapi som er ansvarlig for Fysio- og ergoterapeutisk genoptræning ifølge Sundheds- og Serviceloven, både i forhold til patienter på døgnafsnit og ambulante patienter. Desuden er vi ansvarlige for varetagelse af forløbsprogrammer med patientuddannelse på KOL-, diabetes-, hjerte-, ryg- og kræftområdet. Opgaverne udføres i et tæt tværfagligt samarbejde.

Du:

 • Er selvstændig og kan tilrettelægge og udføre træningsforløb

 • Er engageret, lyttende og god til dialog

 • Er humoristisk og vil bidrage til en glad arbejdsplads

 • Er interesseret i den faglige udvikling af træningsområdet

 • Er interesseret i at indgå i et tværfagligt samarbejde

 • Værdsætter faglig sparring

 • Kan se løsninger frem for begrænsninger

 • Det vil være dejligt, hvis du har erfaring med døgnrehabilitering

Vi er:

 • En samlet terapi, med ergoterapeuter og fysioterapeuter

 • En dynamisk terapi med et godt fællesskab, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, trivsel og humor

 • En terapi der deltager i flere forsknings- og udviklingsprojekter tværkommunalt og tværsektorielt

 • Planlagte supervisionsforløb

 • En terapi med fokus på en sundhedspædagogisk tilgang til patienterne

 • En terapi med studerende og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Du kan se frem til at arbejde sammen med, 40 fysioterapeuter og 18 ergoterapeuter, en udviklingsfysioterapeut og en udviklingsergoterapeut, samt to kliniske undervisere. Ydermere har vi to medhjælpere i terapien.

Du vil få 300 nye kollegaer på Tranehaven, hvor du er med til at varetage 83 døgnpladser med 700-800 indlæggelser pr. år til døgnrehabilitering. Endvidere har vi en ambulant aktivitet på knap 5000 borgerkontakter, i forebyggelsesregi og i genoptræningsregi.

Tranehaven renoveres og moderniseres fra ultimo 2018 til primo 2020, derfor udbyder vi ambulant træning på fire matrikler i kommunen, og under bygge- og renoveringsfasen har vi døgnrehabilitering fordelt på to matrikler i kommunen, henholdsvis Schioldannsvej og Bernstorffsvej. Dit vikariat ligger hovedsageligt på Bernstorffsvej med døgnrehabilitering og ambulant aktivitet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende terapeut Mette Zimmer på 3998 8803 eller mzi@gentofte.dk. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte TR, Kate Salling på 29377670


Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse skal forevises straffeattest.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Mette Zimmer
Terapeutleder
mzi@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 18-02-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.