Pædagog til friluftsliv

Friluftspædagog med et hjerte, der banker for vuggestuebørn.

Børn & Miljø, Skovvej er certificeret Friluftsinstitution i 2018 af Skovskolen og Vends Motorik- og Naturskole – og har Friluftsrådets Blå Spring-Ud i-Naturen Flag. Naturen og udelivet danner rammen om vores hverdagsliv året rundt.

Vi har en vuggestuegruppe med 12 børn og 3 aldersopdelte børnehavegrupper med ialt 39 børn. Vores hus ligger midt i en spændende have med shelter og bålhytte, og vi er omgivet af masser af skøn og varieret natur; mose, park, lund, skov og strand.

Vi søger, pr. 1. marts 2019, en ambitiøs pædagog 37 timer pr. uge til vores vuggestuegruppe, der på daglig basis og året rundt er på tur, enten på el ladcykel eller til fods i nærmiljøet.

Vores hverdag baserer sig på Gentofte Kommunes Vision – tryghed, leg og læring – børn forandrer verden. Vi arbejder fortløbende med udvikling af pædagogikken, og har i 2019 fokus på det overordnede tema ”træet”.

Vi ønsker en pædagog, der:

  • Formår at understøtte børns leg og læring gennem friluftslivet – som læringsmiljø for temaerne i den styrkede læreplan

  • Har interesse for toddlerpædagogikken

  • Kan tage børns perspektiv, følge deres spor – og samskabe med forældre

  • Er en aktiv og kropslig rollemodel for børns bevægelsesglæde

  • Kan arbejde systematisk med børns grundbevægelser og sætte scenen for børns lege og grundlege

  • Er ansvarstagende i forhold til faglighed, egen rolle og det fællesskab vi er i

  • Behersker IT på brugerniveau og har en god evne til faglig formidling

Hør evt. mere om stillingen ved kontakt til leder Vivi Fischer eller souschef Tina Hofbæk på tlf. 39 61 22 48. Ny hjemmeside kan tilgås fra uge 6.

Vi indkalder løbende til samtale. Såfremt du ikke har hørt fra os inden udgangen af februar måned 2019, er stillingen besat til anden side.

Børn & Miljø er en selvejende institution under Gentofte Børnevenner – med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.

Ved ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Send ansøgning, cv og uddannelsesbevis. Kun uddannede pædagoger kommer i betragtning.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Vivi Fischer
Leder
vif@gentofte.dk
Telefon: 39 61 22 48

Snarest muligt

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.